Individuell studieplan

Varje elev vid Individuella gymnasiet får en egen studieplan som är baserad på de ämnen eleven läser och/eller praktik. I planen anges elevens syfte med studierna. Varje elev har en studiehandledare som följer elevens studieutveckling. Studiehandledaren är den som i första hand har kontakt med hemmet och kallar till utvecklingssamtal. Individuella gymnasiet har som policy att ha tät kontakt med hemmet där vi rapporterar framgångar och motgångar kontinuerligt.