Om oss

IVG

Vi är en liten skola som ligger nära Ekerö centrum med ungefär 50 elever och hög personaltäthet. Våra introduktionsprogram är upplagda för att kunna ge bästa möjliga studiemiljö. Eleverna arbetar i små grupper där planeringen utgår från varje elevs behov. Vi har ett väl utvalt lärarlag som individanpassar undervisningen.

Eleverna läser ämnen på grundskolenivå och kan läsa enstaka kurser på gymnasienivå. De betyg man får i gymnasiekurserna tillgodoräknas när man fortsätter att läsa på ett nationellt program. Dock ökar inte dessa betyg elevens meritvärde vid ansökan till gymnasieskolan. 

Behörig till Individuella Gymnasiet är den som inte längre är skolpliktig (16 år) och inte är behörig till ett nationellt program på gymnasiet. Vi tar emot elever från andra kommuner efter godkännande av hemkommun. Ansökan kan göras under ansökningsperioden på Gymnasieantagningen i Stockholms län. Övrig tid, ta kontakt med skolan. Kontaktuppgifter hittar du här.