Inneboende, Inackordering

Studerar du på ett nationellt program som inte finns i Ekerö/Stockholms län eller på en riksrekryterande utbildning på annan ort kan du få inackorderingstillägg. 

Inackorderingstillägg är ett kommunalt bidrag som ersätter en del av dina kostnader för hyra och resor mellan Ekerö och studieorten. Söker du däremot en utbildning på annan ort och utbildningen finns i Ekerö/Stockholms län får du inte inackorderingstillägg.

Du som är elev i kommunal gymnasieskola kan få inackorderingstillägg t o m första
halvåret det år Du fyller 20 år.

Ansökan om inackorderingstillägg görs på särskild blankett och skickas till
Ekerö kommun
Centrum för vuxenutbildning, arbete och gymnasium
Box 205
178 23 Ekerö

Inackorderingstillägg ska ansökas inför varje läsår.

Ansökan om inackorderingstillägg vid studier på fristående gymnasieskolor görs hos Centrala Studiestödsnämnden.