Synpunkter och klagomål som gäller förskola, grundskola och individuella gymnasiet

  1. Kontakta personal på förskolan, skolan eller individuella gymnasiet i första hand

Om du och ditt barn är missnöjd med verksamheten, har svårigheter i skolan eller liknande och vill få en lösning på er problem, ta då kontakt med skolans personal direkt. Prata med förskolläraren, mentor eller annan personal. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem, gå då vidare till steg 2.

    2. Kontakta chef/ledning på förskolan, skolan eller individuella gymnasiet i andra hand

Prata med förskolechefen eller rektorerna om ditt problem eller missnöje. Om du efter samtal med dem fortfarande är missnöjd kan du lämna ett skriftligt klagomål genom att skicka ett e-postmeddelande till förskolechefen eller rektor. Deras kontaktauppgifter hittar du på skolans hemsida.

    3. Kontakta ledningen för förskolor, skolor eller individuella gymnasiet i tredje hand

Du kan också vända dig till ledningen för de kommunala förskolorna och skolorna för att framföra ditt klagomål. Det kan vara aktuellt om du är missnöjd med rektors hantering klagomål och eller dennes tjänsteutövning/agerande. Använda länken nedan

Kommunens formulär

Din synpunkt blir en allmän handling

Alla inkomna synpunkter registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras och blir liksom synpunkten en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Läs mer om detta här.

De personuppgifter som du anger kommer att behandlas av Ekerö kommun och de personuppgiftsansvariga nämnderna endast för ändamålet att förbättra kommunens service och tjänster.

Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter ett formellt överklagande av beslut.

Andra instanser

Om du vill anmäla missförhållanden på skolan, kränkningar, brister i undervisning m.m. kan du vända dig till skolinspektionen och barn och elevombudet.

Du kan också vända dig till skolväsendets överklagningsnämnd