Information till studenter

Alla våra lärarstudenter får en informationsskrift. Läs den online här! 

På Ekerö gäller att studenter som äter lunch på skola betalar 20 kr/måltid.

Lunch vid förskola är avgiftsfri då vi har pedagogisk lunch.

Enheten fakturerar kostnaden till studenten efter avslutad VFU period. Enheten kan välja att lösa den praktiska betalningen på annat sätt.

Ta emot nya studenter

De lärarstudenter som väljer att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på Ekerö ska få ett bra bemötande och en bra start på sin VFU oberoende av på vilken enhet eller inom vilken verksamhet som de placeras.

Syftet med gemensamma riktlinjer är att varje lärarstudent ska få en bra och välfungerande VFU. Det innebär att det är viktigt att starten under den första terminen blir bra och att studenten känner sig välkommen och får en tillhörighet på den enhet som den blir placerad på. Detta för att studenten sedan ska få möjlighet och förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.