Sekretess

Sekretess i förskolan

Du som gör din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på förskolan skriver ut, läser och fyller i följande sekretessförbindelse redan första VFU-dagen. Sedan förvarar din VFU-handledare blanketten på förskolan.

Sekretess i skolan

Du som gör din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på skolan skriver ut, läser och fyller i följande sekretessförbindelse redan första VFU-dagen. Sedan förvarar din VFU-handledare blanketten på skolan.

Du kan läsa mer om sekretess på Stockholms universitets (SU) hemsida.