Mål, organisation och kvalitet

Barn och utbildningsnämnden är ansvarig politisk nämnd för förskole- och skolfrågor, inklusive vuxenutbildning i Ekerö.

Nämnden är en så kallad beställarnämnd vilket innebär att ansvaret för själva driften av de kommunala verksamheterna har en produktionsstyrelse som i Ekerö är kommunstyrelsen.

Till sin hjälp har nämnden en förvaltning.