Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheter som förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Några viktiga ansvarsområden för barn och utbildningsnämnden:

  • formulera mål och prioriterade utvecklingsområden för verksamheterna
  • uppföljning och utvärdering av kvaliteten i verksamheterna
  • tillsyn av fristående förskolor
  • ersättningsnivåer till de olika verksamheterna

Barn och utbildningsnämnden har 13 ledamöter och lika många ersättare. Ordförande är Sivert Åkerljung (KD).

Här kan du ta del av de aktuella ledamöterna i Barn- och utbildningsnämnden.