Stipendier

Barn- och utbildningsnämndens stipendier

  • Karin och Gösta Rittners stipendiefond

Stiftelsen syftar till att genom stipendier till studerande ungdom stödja deras utbildning. Stipendiet är uppdelat i två delar.

Bille Rittners stipendium delas ut till någon studiebegåvad ungdom med hemvist i Ekerö kommun som hjälp till högre studier

Karin och Gösta Rittners stipendium delas ut till någon studiebegåvad ungdom med hemvist i Färingsö församling exempelvis som ett bidrag till utbildning.                   

Ansökan om stipendiet eller förslag till stipendiater ska skickas/lämnas till: Ekerö kommun, Barn- och utbildningsnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö.

Barn och utbildningsnämnden utlyser stipendierna i mars/april, sista ansökningsdag är 29/4 2020. Stipendiat utses i juni och kontaktas därefter för att fylla i en s.k. rekvisitionsblankett och eventuellt komplettera med intyg. Beslut tas vid sammanträde i stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond som förvaltas av Handelsbankens Kapitalförvaltning, Stiftelsetjänst.

Upplysningar om stipendiet lämnas av
Jana Hilding
Nämndsekreterare
Barn- och utbildningsnämnden
jana.hilding (at) ekero.se