Enkätundersökning

Enkätundersökningen är en del av Ekerös kvalitetsuppföljning av de olika skolformerna. I undersökningarna ges elever och föräldrar möjlighet att uttrycka sina åsikter om förskolans och skolans verksamhet.

Undersökningen återkommer årligen och vänder sig till föräldrar i Ekerös förskolor, familjedaghem, förskoleklasser samt grundskolans år 2, 5 och 8. Målgruppen är också elever i grundskolans år 5 och 8.

Enkätundersökningarna:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013