Enkätundersökning 2019

Enkätundersökning är en del av Ekerös kvalitetsuppföljning av de olika skolformerna. I undersökningarna ges elever och föräldrar möjlighet att uttrycka sina åsikter om verksamheten.

Här nedan hittar du resultaten