Enkätundersökning 2013

Enkätundersökning är en del av Ekerös kvalitetsuppföljning av de olika skolformerna. I undersökningarna ges elever och föräldrar möjlighet att uttrycka sina åsikter om verksamheten.

Genomfördes januari-februari 2013.

Här nedan hittar du resultaten