Enkätundersökning 2016

Enkätundersökningen genomfördes i januari – februari 2016 och är en del av Ekerös kvalitetsuppföljning av de olika skolformerna. I undersökningarna ges elever och vårdnadshavare möjlighet att uttrycka sina åsikter om verksamheten.

Under 2016 har inte alla skolor i Ekerö svarat på enkäten, på grund av att Skolinspektionen genomförde en enkät i grundskolan hösten 2015. Resultatet av den finns att hämta på Skolinspektionens webbplats.