Kommunala mål

Ekerö kommuns verksamhetsplan beskriver Ekerö kommuns politiska målsättning för verksamheten, det vill säga, majoritetens politiska vilja. Planen ersätter inte nationella läroplaner.

I nämndens verksamhetsplan står att verksamheten i förskolan ska säkerställa att varje barn som lämnar förskolan ska ha fått adekvat stöd i sin tal- och språkutveckling. Förskolan och skolan ska vara trygg, trivsam och säker. Den pedagogiska verksamheten i skolan ska ge varje elev förutsättningar att nå målen i alla ämnen och elevernas läsförståelse i test och prov ska vara god.

Barn, elever och föräldrar ska kunna påverka verksamheten och ges inflytande. Föräldrar ska tillsammans med barn och elever kunna välja förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

Det ska vara möjligt att studera utifrån sina egna förutsättningar inom vuxenutbildningen i Ekerö kommun.