Systematiskt kvalitetsarbete

Varje år redovisar Barn- och utbildningsnämnden kvaliteten i förskolor och skolor. Redovisningen är baserad på utvärderingar, enkätundersökningar, observationer, betyg, enheternas verksamhetsberättelser och kvalitetsredovisningar samt olika tester.

Enligt skollagen ska varje förskola och skola systematiskt och kontinuerligt planera, utvärdera och utveckla sin verksamhet, och detta ska dokumenteras. Kvalitetsredovisningen är ett sätt att dokumentera och ett hjälpmedel att utveckla och förbättra verksamheten. Genom att kvalitetsredovisa får barn/elever, pedagoger, ledning och övrig personal en tydlig och gemensam bild av verksamheten. Dessutom får föräldrar, politikerna i nämnden och andra intresserade en samlad bild av verksamheten. Redovisningen är till hjälp när föräldrar och elever ska välja förskola och skola.