Tilläggsbelopp

Ansökan om tilläggsbelopp för fristående Grundskolor & Gymnasium
https://dfrespons.ekero.se/AddMatter.aspx?MatterTypeID=18&View=extern

Ansökan om tilläggsbelopp för fristående Förskolor
https://dfrespons.ekero.se/AddMatter.aspx?MatterTypeID=18&View=forskola

Ekerö kommuns anvisningar/rutiner kring tilläggsbelopp
Klicka här för att komma till dokumentet

Vid skyddad identitet:

Ta kontakt med verksamhetschef för Central elevhälsa i Ekerö kommun.