Trygghet, säkerhet, likabehandlingsplan

Centralt för barns och elevers utveckling och lärande är ett fungerande arbete kring trygghet och säkerhet. Barns och elevers psykosociala situation och enheternas förmåga att förebygga och hantera det oväntade utgör viktiga grundförutsättningar för utveckling och lärande.

Under rubriken Likabehandling hittar du information om enheternas arbete kring likabehandling, kränkningar och mobbning.

Under Olyckor och kriser kan du läsa mer om hur enheterna agerar.