Lekplats- & skolgårdsbesiktning

Pojke på klättervägg

Under juli 2019 utfördes säkerhetsbesiktning av samtliga lekredskap på  förskolegårdar, skolgårdar och ungdomsgårdar 

Auktoriserad besiktningsman Martin Edh Fastighetsägaren i Hälsingland AB har utfört besiktningarna. Samtliga besiktningar har protokollförts digitalt och finns här nedan. Fel angivna i besiktningsprotokollet faller under gällande svensk standard SS-EN 1176:2008 och har kodats i A-, B- och C-åtgärder.

Samtliga A-fel i protokollen är åtgärdade under sensommaren/hösten  2019. Framöver fortsätter arbetet med att åtgärda även B- och C-fel.

Driftentreprenören som har fått i uppgift att åtgärda fel på lekredskap, kommer vid varje tillfälle att ta kontakt med respektive verksamhet. För vissa åtgärder, t ex maskingrävning av sand, måste vi stänga lekplatsen för en tid.

 

2019