Likabehandling

Det systematiska arbetet mot diskriminering och kränkningar samt för likabehandling regleras i diskrimineringslagen samt i skollagen. Varje enhet ska årligen ta fram planer för Likabehandling och mot kränkande behandling. Planerna kan samsas i samma dokument och därmed omfattar planen bägge områdena och blir därmed en "Plan för Likabehandling och mot kränkande behandling.

Detta arbete regleras sedan 1 juli 2009 genom lagstiftning och sedan 1 juli 2011 genom skollagen SFS 2010 800.

I arbetet med att ta fram planen ska personal, elever / barn samt föräldrar involveras. Utgångspunkten för varje enhets plan är en för året aktuell kartläggning av det psykosociala klimatet, geografin samt andra perspektiv med utgångspunkt i de i diskrimineringslagen formulerade diskrimineringsområdena.

Om du vill ta del av en skolas eller förskolas Likabehandlingsplan så ligger dem publicerade på enheternas hemsidor.