Nyhetslista

 • 2020-05-12 Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg | Info | Unga mot jobb | Ung i ekerö

  Ungdomstrygghetssatsning sommaren 2020

  Ekerö kommuns krisledningsnämnd har idag fattat beslut om en satsning på trygghetsskapande sommarjobb för unga vuxna samt sommaraktiviteter och feriejobb för ungdomar. Nämnden beslutade att avsätta 500 000 kronor utöver ordinarie budget i syfte att skapa arbete och ökad trygghet för kommunens ungdomar.

 • 2020-04-28 Munsö skola | Sundby skola | Utbildning och barnomsorg | Info

  Ärendet om samorganisering av Munsö- och Sundby skolor tas upp för politisk beredning i Barn- och utbildningsnämnden.

  Förvaltningschefen för barn- och utbildning i Ekerö kommun har tidigare givit rektor för Munsö- och Sundby skolor uppdraget att säkerställa en god kvalitet och en ekonomi i balans och föreslagit samorganisering av Munsö- och Sundby skolor. Frågan om att politiskt bereda frågan i nämnden har väckts och därför anser Ekeröalliansen att tillmötesgå det önskemålet genom att upprätta ett beslutsärende till kommande nämndsammanträde tisdagen den 5 maj.

 • 2020-04-28 Skola | Skola/Förskola | Utbildning och barnomsorg | Info

  Årets skolavslutningar genomförs utan vårdnadshavare

  Årets skol- och sommaravslutningar i Ekerö kommuns förskolor- och skolor kommer på grund av det rådande läget...

 • 2020-04-27 Gymnasium | Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg

  Möjligheten att studera mot slutbetyg på komvux förlängs ytterligare 1 år pga. corona-pandemin

  Från 1 juli 2020 skulle det enligt övergångsreglerna (gymnasiereformen 2011) inte längre vara möjligt att utfärda...

 • 2020-04-14 Skola | Utbildning och barnomsorg | Info | Corona

  Kommunala gymnasieskolor i Stockholms län ställer in årets studentfiranden

  Alla kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, sto...

 • 2020-04-07 Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg | Omsorg och hjälp

  Fribeloppet inom studiemedlen tas bort under 2020 på grund av corona

  Regeringen har meddelat att fribeloppet tas bort under 2020 för alla som studerar inom vård och omsorg med studiemede...

 • 2020-04-06 Skola/Förskola | Utbildning och barnomsorg | Info | Corona

  Unga behöver trygga vuxna ute!

  För att skapa en trygg och säker miljö för unga nu i Corona-tider vill vi uppmana föräldrar och andra vuxna att röra ...

 • 2020-04-01 Skola | Skola/Förskola | Utbildning och barnomsorg | Info | Fritidsgårdarnas-Fritidsklubb | Ung i ekerö

  Ekerös skolkuratorer öppnar en telefonlinje för barn

  Med anledning av coronaviruset är det många familjers vardag som vänts upp och ned. När delar av samhället stänger ne...

 • 2020-03-30 Stipendier | Utbildning och barnomsorg | Ung i ekerö

  Stipendier att söka

  Är du ung och satsar på dina studier? Då kan du söka stipendium ur Rittners stipendiefond. Välkommen med din ansökan, senast 29 april.

  Affisch om stipendierna med en tjej som syns i bild
 • 2020-03-27 Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg

  Kurser i samhällsorientering blir digitala med anledning av Covid-19

  På grund av smittorisken av coronaviruset (Covid-19) pausades kurserna i samhällsorientering den 18 mars. Kurserna...