2020-03-17 Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg

Ekerö Vuxenutbildning

Regeringen presenterar idag Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att kommunal vuxenutbildning bör bedrivas genom distansundervisning. Åtgärden syftar till att dämpa smittspridningen av coronaviruset.

Du som är antagen till klassrumsundervisning kommer istället att erbjudas distansundervisning av din nuvarande utbildningsanordnare. 

Du som ska söka ny kurs inom kommunal vuxenutbildning är välkommen att göra din ansökan i vår Självservice. Ekerö Vuxenutbildning har upphandlat distansundervisning med NTI-skolan som leverantör (obs! endast kurser på gymnasial nivå). Du kan själv välja datum för kursstart samt studietakt.

För studie- och yrkesvägledning eller annan information är du välkommen att kontakta Ekerö Vuxenutbildning.