2020-04-07 Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg | Omsorg och hjälp

Fribeloppet inom studiemedlen tas bort under 2020 på grund av corona

Regeringen har meddelat att fribeloppet tas bort under 2020 för alla som studerar inom vård och omsorg med studiemedel. Detta gäller dig som studerar till läkare, sjuksköterska, undersköterska eller annan vårdpersonal. Syftet är att locka studerande att ta arbete inom vården utan att det påverkar studiemedlet. Ett annat syfte är att underlätta för de som blivit arbetslösa och nu vill börja studera och ha rätt till studiemedel trots tidigare inkomst. 

I det läge Sverige befinner sig i anser regeringen att det inte bör göras någon inkomstprövning under 2020, så att till exempel vårdpersonal som studerar kan gå in och avlasta vården. Att man inte gör någon inkomstprövning innebär i realiteten att fribeloppet slopas.

En studerande som vill gå in och arbeta i vården eller andra samhällsviktiga funktioner under Corona-pandemin ska inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel till exempel när studierna återupptas.

Mer info från CSN

Läs regeringens pressmeddelande