2019-02-15 Utbildning och barnomsorg

Inkomstpåminnelse

Vi skickar just nu ut inkomstpåminnelse till vårdnadshavare som inte har uppdaterat sina inkomstuppgifter på länge i Självservice Barn och utbildning.

Hej!
För att rätt avgift för barnomsorg ska kunna beräknas måste hushållets aktuella inkomster anges i Självservice. Det är din månadsinkomst före skatt som ska registreras.

Vänligen logga in i Självservice Barn och utbildning och ange ny inkomst eller bocka i att du accepterar maxtaxa om hushållets gemensamma inkomster överstiger 47 490 sek/månad.