2020-06-01 Gymnasium | Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg | Corona

Komvux öppnar upp för klassrumsundervisning efter sommaren

Regeringen har lämnat besked om att vuxenutbildningen öppnar upp för klassrumsundervisning efter sommaren.

Sedan 18 mars tvingades all form av vuxenutbildning att gå över till distans till följd av covid-19 men från och med augusti har elever återigen möjlighet att välja klassrumsundervisning.