Särskola

Grundsärskolan är till för de elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har en utvecklingsstörning eller begåvningsmässig funktionsnedsättning. Utbildningen ska så långt som möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan.

Grundsärskolan i Ekerö finns i Ekebyhovskolan.