Grundsärskola

Grundsärskolan omfattas precis som grundskolan av skolplikt för årskurserna 1-9 och ska ligga till grund för fortsatt utbildning. De grundläggande bestämmelserna om grundsärskolan finns i skollagen och i särskoleförordningen.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskolan. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Grundsärskolan i Ekerö finns i Ekebyhovskolan.

En samlad läroplan

Grundsärskolan har en egen samlad läroplan som anger de grundläggande värden som ska prägla skolans verksamhet, och de mål och riktlinjer som ska gälla för skolans arbete. Läroplanen kompletteras med kursplaner och kunskapskrav.

I grundsärskolan läser eleverna i stort sett samma ämnen som i grundskolan, men undervisningen anpassas till elevens egna förutsättningar. Därför upprättas också en individuell utvecklingsplan för varje elev.

Mer information

På skolverkets hemsida hittar du mer information om grundsärskolan.