Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola. Utbildningen är integrerad med och ska så långt som möjligt motsvara den utbildning som ges i gymnasieskolan.

Gymnasiesärskolan erbjuder nationella, specialutformade och individuella program. De olika programmen är främst inriktade på yrkesförberedelser.

I Ekerö finns det ingen gymnasiesärskola utan eleverna går i olika gymnasiesärskolor främst i Stockholms län.

Antagning

Inför gymnasiet erbjuds alla elever i grundsärskolan studievägledning.

Till gymnasiesärskolans nationella program söker inte eleverna med sina betyg. Istället kommer de att få prova (praoa) en till två veckor. Resultat från praon fungerar sedan som betyg och avgör vilka program de kan söka.

Till de individuella programmen görs en individuell bedömning som kan bestå av prao.

Mer information

På skolverkets hemsida hittar du mer information om gymnasiesärskolan