Särvux

Vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning

Särvux är en skolform som vänder sig till vuxna med ett intellektuellt funktionshinder och som vill komplettera sin utbildning från den obligatoriska särskolan och/eller gymnasiesärskolan.

Ekerö har samarbete med Stockholms stads vuxenutbildning Lärvux.

Mer information

På skolverkets hemsida hittar du mer information om vuxenutbildning för utvecklingsstörda.