En röd hink med lock står i gräset.

Farligt avfall och Miljöboxen

Farligt avfall är avfall som är farligt för både människor och miljö.

Farligt avfall är till exempel det som är:

  • giftigt
  • explosivt
  • eller brandfarligt.

Många produkter som räknas som farligt avfall är märkta med en varningssymbol, så kallat faropiktogram.

Även små mängder farligt avfall kan göra stor skada om du sorterar fel. Därför är det viktigt att du inte blandar ditt farliga avfall med hushållsavfallet.

Häll aldrig farligt avfall i avloppet!

Privata hushåll kan lägga sitt farliga avfall i den röda hinken, Miljöboxen, som ingår i sopabonnemanget. Du kan också lämna avfallet på Skå återvinningscentral.

I broschyren Farligt avfall och elavfall kan du läsa mer om vad du kan lämna i Miljöboxen.

Farligt avfall och elavfallPDF

När din Miljöbox börjar bli full så kan du kontakta Roslagsvatten för tömning.

Asbest, eternit och förorenad jord räknas som farligt men får inte lämnas på Skå återvinningscentral. Mot en kostnad kan du lämna det hos Ragn-Sells eller SÖRAB.

Gas- och gasolflaskor

Det finns gas- och gasolflaskor av olika slag. Om du ska byta ut flaskor så ska du i första hand kontakta återförsäljaren för just det fabrikatet. Återförsäljare tar emot de flesta typer av flaskor utan avgift, förutom engångsbehållare (de som inte kan återanvändas).

Skå återvinningscentral tar emot engångsbehållare, t.ex. Primus-behållare till campingkök.

Telefonnummer:

08-540 835 00

E-post:

ekeroavfall@roslagsvatten.se

Postadress:

Box 437, 184 26 Åkersberga

Läs mer

  1. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) har...

  2. Här kan du läsa mer om vad du kan lämna in på åter...

  3. Om du källsorterar dina sopor så kan du både sänka...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?