Kvinna med en grön påse står vid ett sopkärl

Gröna påsen och matavfall

Använd Gröna påsen för ditt matavfall så kan det återvinnas. Knyt sedan ihop den ordentligt så inget trillar ur.

I Ekerö kommun slänger vi 92 kg matavfall per person och år. Det är en outnyttjad resurs. Ekerös matavfall skulle kunna omvandlas till biogas som motsvarar 264 000 liter bensin. Det kan driva en biogasbil 60 varv runt jorden!

Varför ska du använda Gröna påsen?

  • Du bidrar till framställning av biogas och biogödsel.
  • Du slänger mindre mat och kan minska svinnet - och sparar pengar!

Alla hushåll får ett startpaket med en korg och 200 Gröna påsar för att samla in matavfall.

När en påse är full så knyter du ihop den med en dubbelknut och lägger den i den vanliga soptunnan. De Gröna påsarna hämtas tillsammans med ditt övriga avfall och sorteras maskinellt. Sedan rötas matavfallet för att framställa biogas och biogödsel.

Jag behöver fler gröna påsar!

Om dina påsar börjar ta slut så behöver du bara knyta fast en Grön påse på handtaget på din soptunna så får du en ny rulle på locket vid nästa tömning.

Du kan också hämta upp fler påsar på Skå återvinningscentral.

Om du använder en varmkompost så behöver du inte använda Gröna påsen. Om du väljer att börja med Gröna påsen, så tänk på att du måste ha sophämtning minst varannan vecka för att undvika sanitära problem.

Sorteringsguide Gröna påsenPDF

Läs mer

  1. Här kan du läsa om vilka avgifter och regler som g...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?