Gammal frukt på bädd av kvistar och löv.

Kompost av hushållsavfall och trädgårdsavfall

Kompostera mera - både matavfall och trädgårdsavfall.

Kompostera matavfall

Matavfall från frukt och grönt, äggskal, tepåsar och annat, kan bli bra och näringsrik jord åt nya växter om du komposterar. Tänk på att din kompostbehållare inte får ha större hål än sex millimeter så att inte råttor, fåglar eller skadedjur kan ta sig in.

Om du komposterar allt matavfall så kan du beställa hämtning av dina hushållssopor var fjärde vecka. Du behöver göra en anmälan till kommunen om du vill börja kompostera ditt matavfall.

Kommunen tar ut en avgift på 626 kr för handläggningen av din anmälan.

Kompostera trädgårdsavfall

Du kan också kompostera trädgårdsavfall. Då räcker det med en enkel anordning med till exempel ett kompostgaller. Du behöver inte anmäla en trädgårdskompost.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?