Kompost av hushållsavfall och trädgårdsavfall

Gammal frukt på bädd av kvistar och löv.

Kompostera mera - både matavfall och trädgårdsavfall.

Kompostera matavfall

Matavfall från frukt och grönt, äggskal, tepåsar och annat, kan bli bra och näringsrik jord åt nya växter om du komposterar. Om du komposterar allt matavfall så kan du beställa hämtning av dina hushållssopor var fjärde vecka.

Du behöver göra en anmälan till kommunen om du vill börja kompostera ditt matavfall. Syftet med anmälan är att minska risken för problem med skadedjur. I din anmälan meddelar du också om du vill ha hämtning av hushållssopor var fjärde vecka.

Om du vill kan du bygga din egen kompost. Tänk på att den ska vara isolerad och att den inte får ha större hål än sex millimeter så att inte råttor, fåglar eller skadedjur kan ta sig in. Du kan också välja att använda bokashitkompost om du har en efterkompostering som är skadedjurssäker.

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan.

Kompostera trädgårdsavfall

Du kan också kompostera avfall från din trädgård. Då räcker det med en enkel anordning med till exempel ett kompostgaller. Du behöver inte anmäla en trädgårdskompost.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?