Avgifter miljönämnden

Här hittar du våra avgifter för tillstånd och tillsyn.

Taxa gäller avgifter för våra kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Det kan handla om till exempel miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador,
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska
organismer samt avfall och producentansvar.

Vad tar vi ut avgifter för?

I taxan hittar du kostnader som vi tar ut i samband med:

  • handläggning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
  • handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd
  • handläggning vid tillsyn i övrig.

Du hittar taxan för miljönämndens prövning och tillsyn här.PDF

Du hittar taxan för tillstånd för alkohol, tobak och läkemedel här.PDF


Läs mer

  1. Vatten och avlopp (VA-taxa) betalas med avgifter o...

  2. Här har vi samlat alla kostnader och taxor för byg...

  3. Här hittar du planerings- och bygglovsenhetens avg...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?