Vattenkran.

Avgifter vatten och avlopp (VA-taxa)

Vatten och avlopp (VA-taxa) betalas med avgifter och inte med skatt. Du som fastighetsägare i kommunen betalar därför en avgift för vatten och avlopp.

Fastighetsägare har en skyldighet att betala för anläggning och användande av vatten- och avlopp.

Brukningsavgift för drift och underhåll av vatten och avlopp

Avgiften ska täcka kostnader för drift, underhåll och utveckling av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (VA).

Avgiften innehåller två fasta delar och en rörlig

Du betalar en fast avgift för:

  • det abonnemang du har (vatten, spillvatten och dagvatten)
  • lägenhetsavgift (bostadsavgift). En vanlig villa eller lägenhet är i regel en lägenhetsavgift.

Du betalar en rörlig avgift för:

  • hur mycket vatten du använder.

Anläggningsavgift - för att ansluta dig

Om du ska ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet, så betalar du en anläggningsavgift och efter det en årlig avgift.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att bygga ut de lokala vatten- och avloppsledningarna. Avgiften ska vara betald innan du kan ansluta din fastighet.

Avgiften bestäms av:

  • antal vattentjänster eller ledningar som fastigheten har tillgång till (vatten-, spillvatten- och dagvattenledning)
  • storleken på tomten
  • antal lägenhetsavgifter (bostadsavgift). En vanlig villa eller lägenhet är en lägenhetsavgift, ett flerfamiljshus är flera.

Det finns annat som kan påverka avgiften, till exempel om fastigheten är avstyckad eller om du behöver anlägga en ny förbindelsepunkt (FP). Förbindelsepunkten är den plats där huvudledningen i gatan ligger och där fastighetens ledning ska ta vid.

Frågor om kostnad för vatten- och avlopp

Roslagsvatten AB ansvarar för avläsning och fakturering för kommunens vatten- och avlopp. Om du ska flytta eller om fastigheten byter ägare så ska det anmälas till Roslagsvatten.

Om du har frågor kontakta Roslagsvatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfallstaxa

Här hittar du kostnader och avgifter inom avfallPDF

Läs mer om avgifter i lagen om allmänna vattentjänster på Riksdagen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Telefonnummer:

08-540 835 00

E-post:

ekeroavfall@roslagsvatten.se

Postadress:

Box 437, 184 26 Åkersberga

Läs mer

  1. Här hittar du våra avgifter för tillstånd och till...

  2. Här har vi samlat alla kostnader och taxor för byg...

  3. Här hittar du planerings- och bygglovsenhetens avg...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?