Slamtömning

Här kan du läsa mer om vad som gäller för tömning av slam och latrin.

Kommunen ansvarar för hämtningen av slam från slamavskiljare, slutna tankar och avloppsreningsverk med hjälp av Relita Industri & Skadeservice AB.

Kundtjänst för slamtömning

Roslagsvatten AB ansvarar för att svara på dina frågor om slamtömning.

Telefonnummer:

08-540 835 00

E-post:

ekeroavfall@roslagsvatten.se

Postadress:

Box 437, 184 26 Åkersberga

Journummer för slamtömning

Om du behöver komma i kontakt med Relita utanför kontorstid kan du ringa deras journummer 0771-103 500.

Schema för tömning

Här kan du se schemat för tömning av slamavskiljare eller minireningsverk.

Schema för tömningPDF

Tömning av olika anläggningar

Tömning av slamavskiljare och minireningsverk

Hämtning av slam från enskilda slamavskiljare och minireningsverk sker minst en gång per år enligt schema.

 • Ordinarie tömning hanteras som serietömning, det betyder att alla anläggningar inom ett område töms samtidigt.
 • Extratömning beställer du av Roslagsvatten AB. Extratömning görs inom fem arbetsdagar. Priset är ordinarie tömningspris med tillägg för extratömning.
 • Jourtömning beställer du på Relitas journummer, 0771-103 500. Jourtömning görs inom 24 timmar. Priset är ordinarie pris med tillägg för jourtömning.

Tömning av slutna tankar och större avloppsreningsverk

Hämtning av slam från slutna tankar och större avloppsreningsverk sker efter beställning hos Roslagsvatten.

De anläggningar som inte tömts tidigare under året töms utan beställning under oktober till december.

 • Ordinarie tömning beställer du av Roslagsvatten AB. Ordinarie tömning sker inom tio arbetsdagar utan extratömningstillägg.
 • Extratömning beställer du av Roslagsvatten AB. Extratömning sker inom tre arbetsdagar. Priset är ordinarie spris med tillägg för extratömning.
 • Jourtömning beställer du på Relitas journummer 0771-103 500. Jourtömning görs inom 24 timmar. Priset är ordinarie pris med tillägg för jourtömning.

Om du har både slamavskiljare och sluten tank

För att få hämtning av slam om du har både slamavskiljare och sluten tank, så behöver du göra en beställning hos Roslagsvattens AB.

Anläggningar som inte tömts tidigare under året töms utan beställning under oktober till december.

 • Ordinarie tömning. Fastighetsägare som abonnerar på tömning av både sluten tank och slamavskiljare följer inte schemat. Tömning av slamavskiljaren och den slutna tanken görs samtidigt vid årets första tömning av den slutna tanken. Om du inte beställer tömning under året så får både slamavskiljaren och den slutna tanken tömning under oktober till december.
 • Extratömning beställer du av Roslagsvatten AB. Extratömning görs inom tre arbetsdagar. Priset är ordinarie pris med tillägg för extratömning.
 • Jourtömning beställer du på Relitas journumer 0771-103 500. Jourtömning görs inom 24 timmar. Priset är ordinarie pris med tillägg för jourtömning.

Vad händer med slammet?

Slammet körs till Ekebyhovs reningsverk och tas om hand tillsammans med avloppsvatten. Det renade avloppsvattnet släpps ut i Mälaren och slammet återförs till jorden.

Tänk på att inte hälla ut gifter eller miljöstörande kemikalier i ditt enskilda avlopp, eftersom det kan skada både din anläggning, ditt vatten och processen i kommunens reningsverk.

Viktigt att tänka på:

 • Slamavskiljare och tankar ska vara bra markerade, lätta att hitta och komma åt utan verktyg.
 • Fastighetsbeteckningen eller vägadress ska märkas ut på en synlig plats vid tomtinfarten.
 • Du som fastighetsägare ansvarar för skötsel och underhåll av anläggningen.

Om du har hund

 • Hundägare är skyldiga att se till att hunden inte är lös vid tömningen.
 • Om det finns skyltar som varnar för hund så kommer inte chauffören att gå in på fastigheten. Kom överens med chauffören innan om att hunden kommer att hållas inne.
 • Du kan uppdatera dina kunduppgifter hos Roslagsvatten med telefonnummer så att chauffören kan ringa och meddela när det är dags att ta in hunden.

Regler om brunnar och brunnslock

 • Av arbetsmiljöskäl får brunnslock inte väga mer än 15 kg. Fastighetsägare med slambrunnar som har tunga lock får betala en extra avgift.
 • Lock, manlucka eller anslutning för tömning får inte vara övertäckt eller låst.
 • Diametern för brunnslock får inte vara mer än 70 cm.

Regler om avstånd

 • Avstånd mellan platsen för slambilen och slambrunnen får inte vara mer än 20 meter. Längden räknas från den plats där bilen stannar till brunnens botten. Om det behövs en längre slang än 20 meter så får du betala extra. Om det finns hinder i vägen så kan det krävas en längre slang.
 • Höjdskillnaden mellan bilen och brunnens botten får inte vara mer än sju meter.
 • Slamavskiljare ska ligga minst 10 cm över marknivå.

Regler om vägar och framkomlighet

 • Vägar och infarter skall vara röjda från växtlighet. För att undvika skador på till exempel backspeglar behöver du röja till fyra meters bredd och tre meters höjd.
 • Slambilens axeltryck är tio ton vid full last.
 • Vägen fram till fastigheten ska hålla en bra standard. Vid tömning under vintern ska vägen till anläggningen vara snöröjd och sandad.
 • Om det finns låsta bommar så ska Relita få tillgång till nyckel.

Läs mer

 1. Roslagsvatten sköter driften av hela vatten- och a...

 2. Om du inte har möjlighet att ansluta fastigheten t...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?