Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Varje kommun ska ha en strategi för hur bostadsbyggande, boende med olika behov och hela boendemiljön ska utvecklas. Planen ska ta till vara på kommunens intressen i samhällsutvecklingen och göra tydligt vilka kommunens viktigaste behov är när vi samverkar med externa aktörer.

Planen ska också vara ett stöd när vi arbetar med frågor som rör kommunens behov av skolor, förskolor, fritidsanläggningar, social och kulturell service, arbetsplatser med mera. Planen ger oss en möjlighet att löpande och detaljerat redovisa var bostadsområden ska byggas och vad de bör innehålla.

Bostadsbyggnadds- och markanvändningsplanPDF

Grafer som tillhör planenPDF

Hjälpte informationen på den här sidan dig?