Gång- och cykelplan

Ett par händer håller i ett cykelstyre.

Cykling är otroligt populärt i vår kommun och vår gång- och cykelplan arbetas just nu om.

Gång- och cykelplan Ekerö kommun

Enligt kommunens översiktsplan från 2018 så skulle många fler kunna välja cykeln som transportmedel. I Trafikstrategin från 2020 prioriterar vi därför hållbara transporter som att gå, cykla och åka kollektivt när det gäller samhällsplanering och investeringar.

I maj 2024 antog kommunstyrelsen en ny gång- och cykelplan. Att gå eller cykla är mycket bra alternativ vid vardagspendling och till fritidsaktiviteter, inte minst på kortare sträckor.

Syftet med nya gång- och cykelplanen är att planera och bygga ut en lämplig infrastruktur så att fler kan, vill och kommer att gå och cykla. I planen finns ett konkret åtgärdsprogram för 2025 - 2029, som vi kommer uppdatera vartannat år.

Vi arbetar för närvarande med att ta fram en webbanpassad version av den nya gång- och cykelplanen och publicerar den här så snart den är klar, förhoppningsvis till hösten.

Gång- och cykelvägsplan (2015) Pdf, 13.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Mätning av cykeltrafik

Ekerö kommun har idag fyra fasta mätstationer som registrerar cykeltrafikens flöden. Dessa finns i frästa spår i asfalten och är placerade på Jungfrusundsvägen vid Sjöstaden, Malmvik vid Tappström, Stenhamravägen och Ekerövägen vid Sandudden.

Mätstationerna gör det möjligt att få en överblick på hur cykeltrafiken varierar under året, månaderna och dygnet. Statistiken används som underlag för att förbättra infrastrukturen för cyklister i Ekerö kommun och är ett bra verktyg för att dokumentera hur cyklingen utvecklas med åren.

Mer information inom området

  1. Ett par händer håller i ett cykelstyre.

    Mellan den 16-22 september pågår den europeiska mo...

  2. Person som cyklar i solnedgång. 

    Är du en inbiten cyklist som ofta rör dig ute på v...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?