Strandpromenaden

En skiss över strandpromenaden som beskrivs i texten 

Bild: PE Teknik & Arkitektur

Här ska vi bygga en förlängning av gång- och cykelvägen utmed Tappströmskanalen och anlägga en ny strandpromenad intill Ekerö strand.

Område: Tappström, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Intill det nya bostadsområdet, Ekerö strand, ska vi nu bygga en förlängning av gång- och cykelbanan och samtidigt anlägga en vacker strandpromenad utmed vattnet. En ny lekplats kommer också att byggas i slutet av projektet.

Detaljplanen i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem bygger?

  • Kommunen ansvarar för de allmänna ytorna.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Förarbetet av den nya strandpromenaden startade 2021 och till hösten 2022 påbörjar vi muddring av kanalen. När den nya strandlinjen är klar ska den byggas upp av sten som, i kombination med olika sorters vegetation i både strandkant och vattenzon, ger en naturlig karaktär i området.

Resterande arbete delas upp i två delar, se nedan.

Vi räknar med att strandpromenaden ska vara klar under 2024.

Vad händer nu?

Arbetet är uppdelat i två delar.

I del ett, som beräknas vara klart under 2023, ingår en asfalterad gång- och cykelväg och en promenadväg längs vattnet. Det kommer att finnas öppna gräsytor och ängsytor i kombination med träd, buskar och blommor. Det kommer också att finnas olika typer av sittplatser som soffor, hammockar och snurrbara stolar.

Utmed strandpromenaden byggs två bryggor med sittplatser som får en konstnärlig gestaltning av Axel Lieber. Även en ny småbåtsbrygga med plats för 20 båtar kommer att vara en del av promenaden.

Belysningen för hela strandpromenaden har valts med omsorg. Det är viktigt för att den ska kännas trygg och välkomnande året om.

Del två tar fart 2024. I del två ingår en lekplats och en grönyta. Lekplatsen utgår från temat "Vatten" och här kommer det finnas möjlighet till lek och spännande aktiviteter för alla barn (och vuxna!). Klättra in i fiskens stora gap, balansera i vassen, gunga på småfiskarna, plaska i vattenleken eller gräv i sandlådan.

Även i lekplatsen är belysningen viktig för att det ska kännas trivsamt och tryggt. Dessutom projekteras vågmönster på marken, ett fint inslag till parkens tema.

Hur ska strandpromenaden se ut?

Strandpromenaden blir som en grön kil mellan vattnet och de nya bostäderna. Här finns öppna gräs- och ängsytor i kombination med träd, buskar och blommor som skapar rumslighet längs stråket. Blomning, doft och höstfärger ger fina upplevelser under årstidernas växlingar och skapar också en bra miljö för djur och pollinerande insekter som till exempel bin.

Utmed strandpromenaden finns sitt- och hängplatser i form av sarger av trä och trädäck. Ytor för boulespel, picknick, träning och olika stora samlingsplatser bjuder in till lek och möten men också till reflektion och återhämtning.

Dessutom kommer en konstnärlig utsmyckning att bidra till upplevelsen.

Bild: PE Teknik & Arkitektur

Vad kommer Ekerö strand att kosta?

Kommunen beräknar att kostnaderna för de allmänna anläggningarna kommer att gå jämnt upp med intäkter för försäljningen av mark.

Hur kommer allmänheten att påverkas?

Det är en stor byggarbetsplats och området kommer att avgränsas med ett stängsel. Periodvis kan det vara mycket byggtrafik till och från området och en del buller.

Nästa steg

Arbetet med strandpromenaden är redan igång och där ingår också kommunens uppdrag med den konstnärliga gestaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?