Strandpromenaden

En skiss över del 1 och 2 som beskrivs i texten.

Bild: PE Teknik & Arkitektur

Här ska vi bygga en förlängning av gång- och cykelvägen utmed Tappströmskanalen och anlägga en ny strandpromenad intill Ekerö strand.

Område: Tappström, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Intill det nya bostadsområdet, Ekerö strand, ska vi nu bygga en förlängning av gång- och cykelbanan och samtidigt anlägga en vacker strandpromenad utmed vattnet. En ny lekplats kommer också att byggas i slutet av projektet. Vi beräknar att allt ska vara klart under 2024.

Arbetet är uppdelat i två delar.

I del ett, som beräknas vara klart till sommaren 2024, ingår en asfalterad gång- och cykelväg och en promenadväg längs vattnet. Det kommer att finnas öppna gräsytor och ängsytor i kombination med träd, buskar och blommor. Det kommer också att finnas olika typer av sittplatser som soffor, hammockar och snurrbara stolar.

Utmed strandpromenaden byggs två bryggor med sittplatser som får en konstnärlig gestaltning av Axel Lieber. Även en ny småbåtsbrygga med plats för 20 båtar kommer att vara en del av promenaden.

Belysningen för hela strandpromenaden har valts med omsorg. Det är viktigt för att den ska kännas trygg och välkomnande året om.

Del två tar fart senare under 2024. I del två ingår en lekplats och en grönyta. Lekplatsen utgår från temat "Vatten" och här kommer det finnas möjlighet till lek och spännande aktiviteter för alla barn (och vuxna!). Klättra in i fiskens stora gap, balansera i vassen, gunga på småfiskarna, plaska i vattenleken eller gräv i sandlådan.

Även i lekplatsen är belysningen viktig för att det ska kännas trivsamt och tryggt. Dessutom projekteras vågmönster på marken, ett fint inslag till parkens tema.

Detaljplanen i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Vi räknar med att ha del ett, den längs med kanalen, klar till sommaren 2024. Under senare delen av 2024 räknar vi med att del två, den del som går upp mot land, ska vara klar.

Hur ska strandpromenaden se ut?

Strandpromenaden blir som en grön kil mellan vattnet och de nya bostäderna. Här finns öppna gräs- och ängsytor i kombination med träd, buskar och blommor som skapar rumslighet längs stråket. Blomning, doft och höstfärger ger fina upplevelser under årstidernas växlingar och skapar också en bra miljö för djur och pollinerande insekter som till exempel bin.

Utmed strandpromenaden finns sitt- och hängplatser i form av sarger av trä och trädäck. Ytor för boulespel, picknick, träning och olika stora samlingsplatser bjuder in till lek och möten men också till reflektion och återhämtning.

Dessutom kommer en konstnärlig utsmyckning att bidra till upplevelsen.

Bild: PE Teknik & Arkitektur

Vad kommer Ekerö strand att kosta?

Kommunen beräknar att kostnaderna för de allmänna anläggningarna kommer att gå jämnt upp med intäkter för försäljningen av mark.

Hur kommer allmänheten att påverkas?

Det är en stor byggarbetsplats och området kommer att avgränsas med ett stängsel. Periodvis kan det vara mycket byggtrafik till och från området och en del buller.

Vem bygger?

  • Kommunen ansvarar för de allmänna ytorna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?