Enlunda bussdepå

En illustration över den tänkta bussdepån. En stor röd byggnad med stort parkeringsområde för bussarna i förgrunden.

Illustration av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Här planeras det för en ny bussdepå. Den ska ersätta den befintliga vid Ekerö centrum och uppställningsplatsen vid Bryggavägen. Det kommer också att byggas en rondell på Färentunavägen för att underlätta in- och utfart till depån.

Område: Tappström, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Planerad

Vad ska hända här?

Här planeras det för en ny bussdepå som ska att ge plats för:

  • ca 80 uppställningsplatser för bussar
  • verkstad
  • tvätthall
  • möjligheter för att tanka
  • administration.

Vem ska bygga?

  • Region Stockholm bygger bussdepån.
  • Trafikverket bygger en rondell i korsningen Enlundavägen och Färentunavägen.

Följ projektet på region Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färentunavägen på Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Just nu

En ansökan om bygglov är inlämnad.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Först ska bygglovet godkännas, därefter kan vi sätta en tidplan.

Hur kommer allmänheten att påverkas?

När bygget startar kan närliggande verksamheter, trafikanter och närboende märka av våra arbeten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?