Enlunda bussdepå

En illustration över den tänkta bussdepån. En stor röd byggnad med stort parkeringsområde för bussarna i förgrunden.

Illustration av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Här ska region Stockholm bygga en ny bussdepå. Den ska ersätta den befintliga vid Ekerö centrum och uppställningsplatsen vid Bryggavägen. Det kommer också att byggas en rondell på Färentunavägen för att underlätta in- och utfart till depån.

Område: Tappström, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Planerad

Vad ska hända här?

Här planeras det för en ny bussdepå som ska att ge plats för:

  • ca 80 uppställningsplatser för bussar
  • verkstad
  • tvätthall
  • möjligheter för att tanka
  • administration.

Just nu

Bygglovsansökan har blivit överklagad.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Vi inväntar besked om överklagat bygglov innan en tidplan kan sättas.

Vem ska bygga?

  • Region Stockholm bygger bussdepån.
  • Trafikverket bygger en rondell i korsningen Enlundavägen och Färentunavägen.

Följ projektet på region Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färentunavägen på Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kommer allmänheten att påverkas?

När bygget startar kan närliggande verksamheter, trafikanter och närboende märka av våra arbeten.

Vi utvecklar södra Färingsö

Vi har också flera andra projekt på gång inom området för södra Färingsö.

Läs mer om vad vi jobbar med just nu