Detaljplaneprocessen, samråd.

Närlunda trädgård

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska ge utrymme för bostäder där det tidigare funnits en handelsträdgård (Jannes blommor).

Område: Närlunda, Ekerö tätort

Typ: Planprojekt

Status: Samråd

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för fastigheterna Närlunda 5:2, 5:35 m fl.


Diarienr: PLAN.2009.30.214


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Samråd", se nedan. Kommunen sammanställer yttranden som kommit in under samrådet i en samrådsredogörelse.

Nästa steg är granskning.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Detaljplanen består till stor del av fastigheter där det tidigare varit en handelsträdgård.

Önskemål har kommit från fastighetsägarna om att kunna bygga bostäder på marken.

Bakgrund

Syftet är att utreda förutsättningarna för byggande av småhus, som radhus eller kedjehus, och också att bevara och förbättra grönytor inom planområdet.

 

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?