Ekebyhovsskolan på Bryggavägen

Skiss över ny skola Bryggavägen. Skolbyggnad i tre våningar med grön fasad. Idrottshall i två våningar med grön fasad.

Vi bygger en ny skola dit Ekebyhovskolans verksamhet ska flytta.

Område: Ekebyhov Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Här ska vi bygga en ny skola som ska ge plats för fyra paralleller i årskurs F - 6 med anpassad grundskola och A-spår (för barn med autism). Vi ska även bygga en idrottshall samt ett rörelserum som även kan fungera som danssal.

När skolan är klar kommer befintliga Ekebyhovskolan att flytta sin verksamhet hit. Ekebyhovskolans verksamhet kommer vara kvar i nuvarande lokaler tills dess att den nya skolan är färdig.

Vad händer just nu?

  • Skolbyggnaden: vi arbetar med taket, fäster träpanel på fasaden, arbeten inomhus med bland annat ventilation och el.
  • Idrottshallen: vi arbetar med fasaden och taken.
  • Alverbäcks blommor: vi ska flytta en utfart till Bryggavägen från Alverbäcks blommor. Utfarten ligger idag mittemot skolan där vi ska bygga en ny busshållplats. Den nya utfarten kommer placeras ihop med en befintlig infart, fortfarande inom Alverbäcks fastighet, närmare mot Ekerö centrum.

Vanliga frågor och svar

Vi siktar på att ha en färdig skola redo för inflytt under höstterminen 2025.

Trafiken på Bryggavägen kommer att påverkas vid olika moment under byggperioden. När det blir aktuellt kommer vi att meddela det på plats med skyltar.

I byggprojektet ingår det att bygga om Bryggavägen längs med skolområdet. Syftet med att bygga om vägen är att göra den mer trafiksäker och anpassad för att gå längs med en skola. Bland annat kommer vi att bygga om vägen så att hastigheten på passerande fordon behöver sänkas.

Samtidigt som vårt byggprojekt bygger Ellevio om och moderniserar elnätet på Ekerö. Det är ett större projekt som påverkar många olika områden på Ekerö. En av delsträckorna som påverkas är den längst med Bryggavägen där skolprojektet ligger.

Läs med om Ellevios arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gång- och cykelvägen mellan Bryggavägen och Björkuddsvägen är avstängd under hela byggtiden. När skolan är färdigbyggd kommer vi att öppna upp den igen.

Skolbyggnaderna kommer att bestå av två hus i tre våningar som byggs ihop i bottenplan. Idrottshallen kommer att två våningar.

Både skolan och idrottshallen ska ha träfasad i grön färg.

Illustration av nya skolan på Bryggavägen. Två byggnader i tre våningar, träfasad i grön färg. 

Illustrationsbild av skolbyggnaden

Illustration av ny idrottshall på Bryggavägen. Två våningar, träfasad i grön färg. 

Illustrationsbild av idrottshallen

Idrottshallen kommer att vara 22x43 meter. Rörelserummet, som också kan fungera som danssal, kommer att vara 8,5 x 13,5 meter. Rörelserummet kommer att kunna nyttjas av föreningar.

Vi kommer att bygga en enkelriktad körslinga för biltrafik inom området för lämning och hämtning av barn. Där kommer det att finnas möjlighet att parkera en kortare stund och följa sitt barn till eller från skolan.

I nordöstra hörnet av området bygger vi en parkering. Den ska försörja skolans personal på vardagar. Under kvällar och helger blir det parkering för de som nyttjar idrottshallen. Inom det här området kommer även alla leveranser till skolan att ske samt sophämtningen.

Illustration över skolområdet uppifrån över var idrottshall, skolbyggnad och parkering kommer att vara

Översikt över skolområdet

Politiskt beslutad investeringsbudget för projektet är 496 miljoner kronor.

Samtidigt som vårt byggprojekt så jobbar Ellevio med att bygga om och modernisera elnätet på Ekerö. Det arbetet påverkar också Bryggavägen.

Läs mer om Ellevios arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?