Planprocessens steg, uppdrag

Skå-Eneby (Troxhammar golfbana)

Område: Skå-Eneby, Färingsö

Typ: Program inför detaljplan

Status: Avbrutet uppdrag

Just nu

Den 2021-06-22 tog kommunstyrelsen beslut att avbryta detaljplanen för Skå-Eneby 3:7 och Troxhammar 8:3 med flera.

Uppdraget som avskrivs innefattas av tre tidigare beslut, samtliga avskrivs:

  • 2008-03-05 tog byggnadsnämndens arbetsutskott beslut att ny detaljplan ska upprättas för Skå-Eneby 3:7.
  • 2010-04-27 kom det in en utökad förfrågan för ytterligare villatomter. Då fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att planarbete ska inledas med program. I ärendet skulle även en väganslutning till Troxhammar 8:3 med flera ingå samt en förbättring av golfbanans befintliga korsning med Färentunavägen.
  • 2020-06-09 beslutade kommunstyrelsen att ytterligare en önskad utökning av antal tomter och föreslagen verksamhetsutveckling kan kompletteras till uppdraget och prövas i pågående program

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-22 innebär att planeringsenhetens uppdrag återkallas och att Skå-Eneby 3:7 i dagsläget inte omfattas av några pågående planer för program och detaljplan.

Beslutet hittas på kommunens anslagstavla.

Läs beslutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information kommer meddelas berörda fastighetsägare inom planen per post.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändra...

  3. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?