En skiss över Stamvägens nya förskola sedd från väster

Illustration över Stamvägens nya förskola (bild ByggDialog)

Stamvägens förskola

Nu är allt förarbete klart och vi har börjat med uppbyggnaden av Stamvägens nya förskola. Vi räknar med att ta emot de första barnen till hösten 2023.

Område: Träkvista, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Här bygger vi en ny förskola och förskolegård. Förskolan kommer att ha fyra avdelningar vilket ger plats för cirka 80 barn. Det är barn- och utbildningsnämnden som är beställare. Nu när arbetet med att ta bort den gamla byggnaden är klart är det dags för att bygga upp den nya.

Detaljplanen i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer nu?

Nu är bygget av den nya förskolan igång. Läs mer om tidsplanen här nedanför.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Byggtiden är beräknad till cirka 11 månader och fördelas preliminärt på följande sätt:

  • grundläggning, augusti - september 2022
  • stommontage, oktober - november 2022
  • vädertätt hus, december 2022
  • installationer och stomkomplettering, december - maj 2022/2023
  • färdigställande av marken, april - juni 2023
  • inflyttning, sommaren 2023.

Hur kommer allmänheten att påverkas?

Byggområdet är avgränsat med byggstängsel.

Byggarbetsplatsen kommer till viss del att påverka området som gränsar till Jungfrusundsvägen, Stamvägen och Fantholmsvägen. Det beror på att byggtrafik kommer att behöva köra på de vägarna för att undvika backning där det är möjligt. Periodvis kan det vara mycket byggtrafik och buller.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?