Stamvägens förskola. En stor, gul villa.

Stamvägens förskola får helt nya lokaler. Här ser du de gamla lokalerna.

Stamvägens förskola

Byggprojektet för Stamvägens förskola är igång. Nu pågår projekteringen och när bygglovet är klart hoppas vi kunna starta uppbyggnaden av den nya förskolan under hösten 2022.

Område: Träkvista, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Ny förskola och gård. Byggprojektet görs i steg:

  • rivning av befintlig förskola (klart)
  • sanering av marken (klart)
  • byggande av ny förskola
  • ny förskolegård.

Detaljplanen i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem bygger?

  • Förberedande markarbeten och rivning av befintlig förskola utförs av Närlunda Schakt & Transport AB.
  • Entreprenör för byggnation av ny förskola är ännu inte klar.

Det är tekniska nämnden som beslutar vem som får uppdraget att bygga.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

  • Rivningen av den befintliga förskolan, schaktning och marksanering är klart.
  • Projektering av den nya förskolan pågår och vi kommer att ansöka om bygglov under våren 2022.
  • Byggstart av den nya förskolan planeras till hösten 2022 och vara klart preliminärt under 2023.

Hur kommer allmänheten att påverkas?

Byggområdet är avgränsat med byggstängsel.

Byggarbetsplatsen kommer till viss del att påverka området som gränsar till Jungfrusundsvägen, Stamvägen och Fantholmsvägen. Det beror på att byggtrafik kommer att behöva köra på de vägarna för att undvika backning där det är möjligt. Periodvis kan det vara mycket byggtrafik och buller.

Nästa steg

Nu är snart projekteringen klar och under våren ska vi ansöka om bygglov. Vi hoppas kunna påbörja bygget av den nya förskolan under hösten 2022.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?