Svanhagen, ny rondell

En grävskopa gräver i marken.

Här ska Trafikverket göra en större insats för att höja säkerheten för busstrafikanter, bilister och cyklister. Bytespunkt Svanhagen är en vägplan som Trafikverket tagit fram.

Område: Svanhagen, Färingsö

Typ av projekt: Byggprojekt, Trafikverket

Status: Pågående

Vad händer här?

Ny rondell

För att få ner hastigheten och samla de anslutande vägarna på ett säkert sätt så ska det bli en cirkulationsplats.

Säkrare busshållplats

Det ska bli säkrare vid på- och omstigning på bussarna. Därför leds busstrafiken in på en sidoväg till en busshållplats som inte ligger utmed länsvägen.

Ny dragning av Tureholmsvägen

Tureholmsvägen får en ny dragning så att den ansluter till den nya rondellen.

Ny gång- och cykelväg

Även våra gångtrafikanter och cyklister ska få en mer trafiksäker väg att röra sig på.

Övrigt

Ett etableringsområde har skapats på en del av infartsparkeringen som istället har förlängts något västerut. Dessutom kommer en ny lastgata byggas vis Skå ICA och återvinningsstationen flyttas till andra sidan av Allhallsvägen.

Vem bygger?

Trafikverket.

Kontakta Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Trafikverkets tidsplan för projektet sträcker sig till årsskiftet 2023/24

Vad händer nu?

Nu ska tillfälliga omledningsvägar byggas så att trafiken kan komma fram.

Följ bygget av väg 800 på Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt läge på Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur påverkas omgivningen?

Alla trafikanter i området kommer att beröras. Bilister påverkas av att ett körfält kan stängas av förbi byggområdet mellan klockan 10.00 - 15.00. Då finns flaggvakter på plats. För gång- och cykeltrafikanter finns skyltar och stängsel uppsatta för att leda till tillfälliga gc-vägar.

Ett flygfoto med inritat område för den nya vägdragningen

En skiss över hur det ska se ut när allt är klart.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?