Svanhagen, ny rondell

En grävskopa gräver i marken.

Här ska Trafikverket göra en större insats för att höja säkerheten för busstrafikanter, bilister och cyklister. Bytespunkt Svanhagen är en vägplan som Trafikverket tagit fram.

Område: Svanhagen, Färingsö

Typ av projekt: Byggprojekt, Trafikverket

Status: Pågående

Vad händer just nu?

Nu är arbetet klart och det återstår endast att återställa åkermarken intill.

Läs mer på Trafikverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer här?

Ny rondell

För att få ner hastigheten och samla de anslutande vägarna på ett säkert sätt så ska det bli en cirkulationsplats.

Rondellen är nu invigd, läs mer på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkrare busshållplats

Det ska bli säkrare vid på- och omstigning på bussarna. Därför leds busstrafiken in på en sidoväg till en busshållplats som inte ligger utmed länsvägen.

Den nya bussterminalen har öppnat, läs mer på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny dragning av Tureholmsvägen

Tureholmsvägen får en ny dragning så att den ansluter till den nya rondellen.

Ny gång- och cykelväg

Även våra gångtrafikanter och cyklister ska få en mer trafiksäker väg att röra sig på.

Vem bygger?

Trafikverket.

Kontakta Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Slutbesiktning i april 2024.

Hur påverkas omgivningen?

Alla trafikanter i området kommer att beröras. Bilister påverkas av att ett körfält kan stängas av förbi byggområdet. Då finns flaggvakter på plats. För gång- och cykeltrafikanter finns skyltar och stängsel uppsatta för att leda till tillfälliga gc-vägar.

Ett flygfoto med inritat område för den nya vägdragningen

En skiss över hur det ska se ut när allt är klart.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?