Ekerös utveckling & trafik

Här hittar du information om pågående planer och byggen, om våra vägar och trafik, parkering och snöröjning.

Nyheter

Förslag till detaljplan för Träkvista torg på Ekerö

23 november 2020
Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Träkvista torg med omgivning.
Ekerös utveckling & trafik

Vi söker konstnär till gestaltningsuppdrag

19 november 2020
På temat "Övärlden" söker kommunen en konstnär eller en konstnär tillsammans med en arkitekt eller landskapsarkitekt för ett konstnärligt gestaltnings...
Ekerös utveckling & trafik

Invigning av utbyggd infartsparkering i Skå/Svanhagen

12 november 2020
Torsdagen den 12 november invigdes utökningen av infartsparkeringen i Skå/Svanhagen av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) och ordförand...
Kommun & politik

Uppdatering från Trafikverket om Ekerövägen

16 oktober 2020
Snart är ombyggnaden av Ekerövägen igång längs hela sträckan mellan Nockeby och Tappström - så planera ditt resande!
Ekerös utveckling & trafik

Lokalprogrammet klart för badhuset

17 september 2020
Baserat på fullmäktiges program och i nära samverkan mellan entreprenör och Ekerö kommun har ett lokalprogram tagits fram för badhuset. Ett lokalprogr...
Ekerös utveckling & trafik

Ekerö kommun tilldelar kontraktet för badhuset till byggföretaget COBAB

16 september 2020
Planeringen inför badhuset på Träkvistavallen är i full gång. I mars 2020 beslutade tekniska nämnden att tilldela kontraktet till byggföretaget COBAB....
Bygga, bo & miljö

Samråd för detaljplan för Skäluddsvägen 4, del av Närlunda 58:4

20 juli 2020
Kommunen avser att inleda planläggning av Närlunda 58:4 för att pröva radhusbebyggelse.
Ekerös utveckling & trafik

Enkät visar att Ekeröborna vill ha en levande småstad med mer handel och bättre parkeringslösningar

16 april 2020
Under perioden 22 november till 12 december 2019 genomförde Ekerö kommun en dialog i biblioteket i Ekerö centrum. Målet med dialogen var att lyssna in...
Ekerös utveckling & trafik