Flicka som sover med en nalle

Förskola på obekväm arbetstid (nattis)

Om du på grund av ditt arbete behöver förskola till ditt barn på obekväm arbetstid (kvällar, helger och nätter) så finns det möjlighet att få det i barnets hem.

Omsorgen på obekväm arbetstid finns för barn som fyllt ett år till och med 30 juni det år barnet fyller 13 år.

Om du behöver förskola eller omsorg vardagar mellan klockan 06.30-18.00 så ligger ansvaret hos de vanliga förskolorna.

Omsorg på obekväm arbetstid kan du få om:

  • du behöver förskola för ditt barn på kvällar, helger eller nätter på grund av ditt arbete
  • barnet är folkbokfört i kommunen.

När du ansöker om nattis så ska du skicka med:

  • arbetsgivarintyg
  • arbetsschema som är undertecknat och styrkt av arbetsgivare och
  • schema över när barnet behöver omsorg.

När du ansökt om omsorg på obekväm nattetid så gör vi en prövning. Du får normalt svar inom en månad.

Läs mer

  1. Här ser du alla förskolor i Ekerö kommun.

  2. Här hittar du information om förskolor i kommunen ...

  3. Adelsö förskola är en kommunal förskola.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?