Ekebyhovsskolan.Några elever går mot skolgården. Skolan ligger till vänster i bild och till höger ser man matsalen.

Grundsärskolan finns på Ekebyhovs skola.

Grundsärskola & gymnasiesärskola

Grundsärskolan är till för barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapskraven i grund- och gymnasieskolan.

Grundsärskola och gymnasiesärskola är skolformer som är anpassade för elever som inte har förutsättningar att klara kunskapskraven på grund av intellektuell funktionsnedsättning.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan har egna kursplaner och läroplaner. Här får du läsa mer om grundsärskola och gymnasiesärskola. Här hittar du också mer information om Lärvux.

Grundsärskolan har en egen läroplan samt kursplan och all undervisning anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Grundsärskolan är nioårig och är förberedande för gymnasiesärskolan.

Grundsärskolans läroplan på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundsärskolan i Ekerö kommun finns på Ekebyhovsskolan.

Om en elev ska tas emot i grundsärskola

Innan en elev börjar i grundsärskolan så gör vi en utredning. I utredningen gör vi en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Inför och under utredningen så har skolan ett samarbete med vårdnadshavare. Om vi kommer fram till att barnet inte har förutsättningar att klara utbildningen i grundskolan på grund av intellektuell funktionsnedsättning så erbjuder vi barnet plats i grundsärskola.

En elev börjar inte i grundsärskola utan vårdnadshavares godkännande.

Gymnasiesärskola

Efter att du avslutat dina studier på grundsärskola så kan du söka till gymnasiesärskola.

Utbildningstiden är fyra läsår och all undervisning sker i samarbete med yrkeslivet och arbetsplatser i närheten.

Det finns ingen gymnasiesärskola här på Ekerö. Du som ska söka gymnasiesärskola söker därför skola i någon annan kommun.

Gymnasiesärskolor i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver tips, hjälp eller vägledning kring ditt gymnasieval så kan du kontakta en studie-och yrkesvägledare.

Lärvux

Lärvux, också kallat Särvux, är en utbildning för dig som har fyllt 20 år och har särskilda behov.

Här kan du studera i din egen takt.

Lärvux syfte är att ge dig som vuxen med funktionsnedsättning kunskaper och färdigheter utifrån dina egna förutsättningar och behov för att bättre klara arbete, fortsatta studier och boende.

Ekerö kommun har ingen egen Lärvux-utbildning. Vi samarbetar med Stockholms stad.

Lärvux i Stockholms stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Två appar du behöver som vårdnadshavare

1. Unikum familj – för mål, dokumentation om ditt barn, kontaktuppgifter och skolornas planerade studiedagar m.m. - logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (via webbläsare)

Behöver du hjälp? Unikum support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2. Tieto Edu – barnschema, frånvaro, skolschema, meddelanden och placering - logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (via webbläsare)

Behöver du hjälp? Tieto Edu support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ladda ner appar?

Du laddar ner apparna från App Store eller Google Play. Du loggar in med BankID. Om du inte kan använda BankID så kontaktar du din förskola eller skola.

Skolmaten

Dagens lunch hittar du på skolmaten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje år genomför vi en enkätundersökning av de olika skolformerna. Där får elever och föräldrar möjlighet att tycka till om verksamheten.

Undersökningen vänder sig till föräldrar i grundskolans år 3, 6 och 8. Även elever i grundskolans år 3, 6 och 8 är med i undersökningen.

Här nedan redovisar vi resultaten för 2020.

Grundskolor Adelsö och Munsö

Munsö skola, F-2

Ekerö tätort

Birkaskolan, F-9 (fristående)

Ekebyhovskolan, F-6 samt särskola

Närlundaskolan, F-6

Sanduddens skola, F-6

Tappströmsskolan, 7-9

Träkvista skola, F-9

Färentuna

Färentuna skola, F-6

Lovö

Drottningholmskolan, F-9 (fristående) from ht 2023 F-6

Skå

Skå skola, F-3

Stenhamra och Svartsjö

Stenhamraskolan, F-6

Uppgårdsskolan, 7-9

Sundby

Sundby skola, F-6

Läs mer

  1. Åtta elever från Ekebyhovs grundsärskola i Ekerö k...

  2. Ett stort grattis säger vi till Denice Sverla, bit...

  3. På den kommunala skolan Ekebyhov finns vår grundsä...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?