Anpassad grundskola

Ekebyhovsskolan.Några elever går mot skolgården. Skolan ligger till vänster i bild och till höger ser man matsalen.

Anpassad grundskola finns på Ekebyhovs skola.

Anpassad grundskola, som förut kallades för grundsärskola, är till för barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapskraven i grund- och gymnasieskolan.

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola är skolformer som är anpassade för elever som inte har förutsättningar att klara kunskapskraven på grund av intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassad grundskolan har en egen läroplan och kursplan. All undervisning anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Skolan är nioårig och är förberedande för anpassad gymnasieskola.

Läroplan för anpassad grundskola på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassad grundskola i Ekerö kommun finns på Ekebyhovsskolan.

Vem får börja i anpassad grundskola?

Innan en elev börjar så gör vi en utredning. I utredningen gör vi en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Inför och under utredningen så har skolan ett samarbete med vårdnadshavare. Om vi kommer fram till att barnet inte har förutsättningar att klara utbildningen i grundskolan på grund av intellektuell funktionsnedsättning så erbjuder vi barnet plats i anpassad grundskola.

En elev börjar inte i anpassad grundskola utan vårdnadshavares godkännande.

Anpassad gymnasieskola

Efter att du avslutat dina studier på anpassad grundskola så kan du söka till anpassad gymnasieskola.

Utbildningstiden är fyra läsår och all undervisning sker i samarbete med yrkeslivet och arbetsplatser i närheten.

För närvarande finns det ingen anpassad gymnasieskola här på Ekerö men vi avser att starta en skola i liten omfattning hösten 2024. Hösten 2025 räknar vi med att kunna ta emot sökande elever. Fram till dess ska du som söker anpassad gymnasieskola söka skola i någon annan kommun.

Anpassad gymnasieskola i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver tips, hjälp eller vägledning kring ditt gymnasieval så kan du kontakta en studie-och yrkesvägledare.

Lärvux

Lärvux, också kallat Särvux, är en utbildning för dig som har fyllt 20 år och har särskilda behov.

Här kan du studera i din egen takt.

Lärvux syfte är att ge dig som vuxen med funktionsnedsättning kunskaper och färdigheter utifrån dina egna förutsättningar och behov för att bättre klara arbete, fortsatta studier och boende.

Ekerö kommun har ingen egen Lärvux-utbildning. Vi samarbetar med Stockholms stad.

Lärvux i Stockholms stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. En väldigt glad och stolt Denice fick ta emot priset av Sveriges överbefälhavare Micael Bydén.

    Ett stort grattis säger vi till Denice Sverla, bit...

  2. Elever från Ekebyhovs grundsärskola som varit med och skrivit boken "Judith och muppskolan".

    Åtta elever från Ekebyhovs grundsärskola i Ekerö k...

  3. SETT-mässan där elever från Ekebyhov grundsärskola framförde föreläsningen "Vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror". På bilden syns också eleverna från skolan som tidigare skrivit boken "Judith och muppskolan".

    "Vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror" va...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?