Söka & byta skola

Barn som skriver.

Här hittar du information om inflytt, utflytt eller skolbyte.

E-tjänster för skola & förskola

I e-tjänsteportalen kan du bland annat, byta skola och söka plats på fritids eller fritidsklubb.

Byte av skola, inflytt eller utflytt?

Alla barn som är folkbokförda i Ekerö kommun har en garanterad plats i en kommunal skola och en plats på fritidshem. Information och kontaktuppgifter till skolorna hittar du här nedanför.

Vad roligt!

Slå oss en signal så berättar vi mer om hur det går till att söka skola. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan under "kontakta oss".

Gör så här för att ansöka om skola vid inflytt:

 1. Gå in i e-tjänsten och välj "grundskola".
 2. Välj "flytta till Ekerö och söka skola".
 3. Logga in i e-tjänsten och välj "ansökan till skola" i övre menyraden
 4. Följ sedan instruktionerna och välj önskade skolor (gärna tre stycken).

OBS! Om ni är två vårdnadshavare så måste även den andre vårdnadshavaren gå in för att bekräfta ansökan.

För att få en plats i en kommunal skola ska barnet vara folkbokförd i Ekerö, annars behöver vi få in ett underlag som styrker att ni ska flytta hit. Ni kan skicka in en kvittens på flyttanmälan från Skatteverket eller en kopia på köpe- eller hyreskontrakt som styrker folkbokföringen. Mejla den till: info@ekero.se

När ni ansöker om en skolplats kommer er ansökan att hanteras centralt på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi lämnar besked om skolplacering så snart som möjligt.

Om skolorna ni valt är fulla så kommer barnet att erbjudas en plats på närmaste skola där det finns plats. Ni kan sedan ställa er i kö till annan skola. Varje år bestämmer vi upptagningsområden för grundskolorna och sedan följer vi dem när vi delar ut platser.

Flytta till Ekerö kommun och vara med i skolvalet?

Om ni flyttar till kommunen och vill vara med i skolvalet (gäller barn som ska börja förskoleklass) behöver vi få in ett underlag som styrker att ni flyttar hit. Mejla oss till exempel ett köpekontrakt eller hyreskontrakt innan skolvalet . Kontakta info@ekero.se för mer information.

Ni kan ansöka om att byta skola till en annan kommunal skola när som helst under året. Byte av skola är möjligt om det finns plats.

Om ni vill byta till en fristående skola eller till en skola i en annan kommun och bo kvar i Ekerö så måste ni först kontakta skolan och se så att de har plats. Sedan ansöker ni om byte till den nya skolan i vår e-tjänst.

När ni fått en bekräftelse på skolbytet är det inte längre möjligt att ändra tillbaka till sin tidigare placering. Om ni ändå vill byta tillbaka till skolan ni ansökt om att lämna, måste ni göra en ny ansökan. Dessutom måste ni kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen och den skola ni vill behålla.

Gör så här för att ansöka om byte av skola:

 1. Gå in i e-tjänsten och välj "grundskola".
 2. Välj "byte av skola".
 3. Logga in i e-tjänsten och välj "ansökan till skola" i övre menyraden.
 4. Följ sedan instruktionerna och välj önskade skolor (gärna tre stycken).
 5. Logga in i e-tjänsten och klicka på "Ansökan till skola" i övre menyraden.

OBS! Om ni är två vårdnadshavare så måste även den andre vårdnadshavaren gå in för att bekräfta ansökan.

Om det är fler sökande än platser

Om det är fler sökande till en plats behöver vi göra ett urval enligt följande:

 1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov att placeras vid en viss skolenhet.
 2. Barn som bor inom skolans upptagningsområde.
 3. Lottning.
 4. Barn folkbokförda i annan kommun.

Om det inte finns plats på skolan du önskar, så kan du som vårdnadshavare välja att ställa barnet i kö. Kön hanteras av kommunens barn- och utbildningsförvaltning och gäller för varje läsår.

Om eleven inte fått en plats under läsåret, så kan du som vårdnadshavare ställa barnet i kö igen kommande läsår.

Har du en plats på fritids?

Om barnet har plats på fritidshem eller fritidsklubb så behöver ni säga upp den först och göra en ansökan om byte.

Skolornas upptagningsområde kan ändras år från år. I Ekerökartan kan du se de olika upptagningsområdena. I den vänstra menyn klickar du på "Skolområden 2024/2025" för att tända kartan. Du kan zooma i kartan för att tydligt se hur gränserna går.

Upptagningsområden i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om barnet går i en kommunal skola som inte har nästkommande årskurs så behöver ni inte söka plats. Då finns det en plats reserverad på en skola efter upptagningsområde, se nedan.

 • Elever på Skå skola som ska börja årskurs 4 får en plats reserverad på Stenhamra skola.
 • Elever på Färentuna och Stenhamra skolor som ska börja årskurs 7 får en plats reserverad på Uppgårdsskolan.
 • Elever på Munsö får en plats reserverad på Sundby skola.
 • Elever på Ekebyhov, Närlunda, Sandudden och Sundby skolor som ska börja årskurs 7 får en plats reserverad på Tappströmsskolan.

Det går att ansöka om att byta till en annan skola om eleven hellre vill gå på en annan skola.

Om ni ska flytta och folkbokföra barnet i en annan kommun så behöver ni anmäla det genom att ansöka om att byta skola till "Skola utanför Ekerö kommun".

Glöm inte att säga upp eventuell plats på fritidshem eller fritidsklubb (en månads uppsägningstid).

Flytta utomlands eller gå i skola utomlands

Om ni flyttar utomlands och ska vara folkbokförda i det landet så upphör skolplikten. Då ska ni säga upp barnets plats.

Om ni flyttar utomlands under en period men fortfarande kommer att vara folkbokförda i Ekerö kommun så måste ni göra en anmälan till kommunen. Kommunen kan fatta beslut om att skolplikten upphör. Normalt görs det om vistelsen är minst cirka sex månader eller en termin.

 1. Anmäl varaktig (längre) utlandsvistelse. Word, 89.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Efter att du anmält och fått besked från oss ska du sedan anmäla utlandsvistelsen i vår e-tjänst och välja "Skola utanför Ekerö kommun".

Skolpeng utomlands

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att inte finansiera utbildning utomlands för skolpliktiga elever. Det betyder alltså att man inte kan ”ta med sig skolpengen” för att finansiera sitt barns skolgång.

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

 1. Två ungdomar som kramar varandra.

  Här hittar du alla grundskolor i Ekerö kommun.

 2. Två barn som skriver i en skrivbok.

  Alla barn i Sverige har rätt att gå i skola och sk...

 3. Två barn som håller upp en skylt med texten affär mot en vägg.

  I Ekerö kommun finns 14 grundskolor. Här hittar du...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?