Skolväska med skolsaker, pennor, miniräknare och papper.

Välja & byta skola

Här hittar du information om att söka och byta skola och fritids.

Alla barn som är folkbokförda i Ekerö kommun har en garanterad plats i en kommunal skola och en plats på fritidshem.

Skolval 2021

Skolvalet för hösten 2021 är avslutat. Du kan läsa mer om hur skolvalet går till längre ner på sidan.

När får jag besked om plats?

Vi skickar ut besked om plats i mitten av april. Du får beskedet på SMS eller e-post. Tänk på att ha rätt kontaktuppgifter i din ansökan.

Vad ska jag göra när jag fått plats på en skola?

Om du är nöjd med placeringen så behöver du inte göra någonting. Skolan kommer att kontakta er innan skolstart med mer information.

Om du inte är nöjd så kan du ansöka om att byta skola.

Tänk på att många av skolorna är populära, speciellt i centrala Ekerö, därför kan det vara svårt att få plats där. Ansök om byte senast den 30 april. Vi handlägger bytesansökningar och lämnar besked så snart som möjligt. Kön gäller under innevarande läsår. Om ni vill stå kvar i kö även nästa läsår måste ni ansöka om byte på nytt då.

Gör så här för att ansöka om byte av skola

Gå in i e-tjänsten och välj Grundskola & grundsärskola. Välj Byte av skola – ansökan och klicka på Skolbyte i övre menyraden. Följ därefter instruktionerna och välj önskad skola.

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklagaöppnas i nytt fönster

Psst! Ska ni ansöka om fritids?

Glöm inte att ansöka om fritids i vår e-tjänst.

Ska du flytta till Ekerö kommun?

Vad roligt!

Om du är nyinflyttad eller på väg att flytta hit, så ansöker du om skolplats för ditt barn via vår e-tjänst. Du behöver ange vilken adress ni har eller kommer att få i kommunen. Du kan ansöka och rangordna tre skolor.

Vara med i årets skolval?

Om ni flyttar till kommunen och vill vara med i skolvalet till förskoleklassen inför hösten, så behöver vi få in ett underlag som styrker att ni flyttar hit. Det kan vara ett köpekontrakt eller ett hyreskontrakt.

Skicka kontrakt och att ni vill vara med i skolvalet senast mitten av januari för att vara med i det årets skolval.

Skicka till barn- och utbildningsförvaltningen på: buf@ekero.se

Om vi inte hunnit anmäla innan mitten av januari?

Om ni inte har hunnit anmäla er till skolvalet (innan mitten av januari) så behöver ni göra en ansökan om inflyttning i e-tjänsten för ansökan. Då blir barnet erbjuden en plats efter att alla elever i skolvalet fått en skolplacering.

Ni kan inte göra en ansökan om inflyttning i e-tjänsten när skolvalet pågår (1-14 februari). Skicka då istället e-post till buf@ekero.se för att anmäla att ni flyttar hit.

Om skolorna som ni har valt är fulla så kommer barnet att erbjudas en plats på närmaste skola där det finns plats.

Perioden för att ansöka om skola är cirka två veckor under januari-februari varje år.

Du söker skola det år barnet fyller 6 år och ska börja i förskoleklass. Båda vårdnadshavarna behöver logga in. Den första vårdnadshavaren gör valet och den andra loggar in och bekräftar valet.

Plats på fritids

Om du också vill ha en plats på fritidshem så ansöker du om det så snart du fått plats på en skola.

Om eleven ska byta skola inför årskurs fyra eller sju så behöver ni inte söka plats. Då har eleven en plats på en skola som vi grundar på upptagningsområde.

 • Elever på Skå skola som ska börja åk 4 får en plats reserverad på Stenhamra skola.
 • Elever på Färentuna och Stenhamra skolor som ska börja åk 7 får en plats reserverad på Uppgårdsskolan.
 • Elever på Munsö får en plats reserverad på Sundby skola.
 • Elever på övriga F-6 skolor får en plats reserverad på Tappström.

Det går att ansöka om att byta skola om eleven vill gå på en annan skola. Läs mer om att byta skola längre ner.

Alla barn i kommunen får en reserverad plats på en kommunal skola.

Den reserverade platsen är ett förslag som vi grundar på skolans upptagningsområde:

 • var barnet bor
 • om barnet har syskon på skolan i årskurs F-3.

Du kan se skolornas upptagningsområde i nästa blå box.

Du väljer och rangordnar tre skolor när du ansöker. Om du vill ha den reserverade skolan så väljer du den som första alternativ.

Den reserverade platsen är inte förvald när du loggar in. Den reserverade platsen bestäms utifrån folkbokföringsadress och vilket skolupptagningsområde barnet tillhör. Platsen finns kvar så länge som ditt barn inte fått plats på något av de egna valen.

Syskon i årskurs 1-3?

Om barnet som ska börja förskoleklass har syskon i årskurs 1 - 3 (under 2021) på en kommunal skola (i Ekerö kommun) så är det på den skolan som barnet får en reserverad plats.

Riktlinjer skolansökanPDF

Karta över skolupptagningsområde

Här längre ner kan du se kartor över skolornas upptagningsområden 2021/2022. De kan ändras år från år.

Vill du kunna zooma in och ut?

Du kan zooma in och ut om du istället går in på Ekerökartan.

Välj Utbildning & barnomsorg i menyn till höger.

Välj sedan Skolområden.

Ekerökartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över upptagningsområde för Ekebyhovskolan.

Ekebyhovskolans upptagningsområde.

Karta över upptagningsområde för Färentuna skola.

Färentuna skolas upptagningsområde.

Karta över upptagningsområde för Munsö skola.

Munsö skolas upptagningsområde.

Karta över upptagningsområde för Närlundaskolan.

Närlundskolans upptagningsområde.

Karta över upptagningsområde för Sanduddens skola.

Sanduddenskolans upptagningsområde.

Karta över upptagningsområde för Stenhamra och Skå skolor.

Stenhamra och Skå skolors upptagningsområde.

Karta över upptagningsområde för Sundby skola.

Sundby skolas upptagningsområde.

Karta över upptagningsområde för Träkvistaskolan.

Träkvistaskolans upptagningsområde.

Om en skola har fler sökande än det finns platser, så utgår vi från följande rangordning:

 1. Barn som har behov av särskilt stöd och därför kan behöva plats på en särskild skola.
 2. Barn som har syskon i årskurs F-3.
 3. Barn som bor i upptagningsområdet. Skolans närliggande område.
 4. Relativ närhet. Den elev som förlorar mest på att inte få platsen får förtur.
 5. Barn som fyller 5 år och ska börja i förskoleplats.
 6. Barn som är folkbokförda i annan kommun.

Riktlinjer skolansökanPDF

Om en skola inte har plats för alla som söker, så fördelar vi platserna utifrån Ekerö kommuns grunder för urval. Om du inte har fått den plats som du önskat kan du ansöka om byte. Om en plats blir ledig så går vi efter grunderna för urval. Läs mer om det här ovanför.

Riktlinjer skolansökanPDF

Om du tycker att skolplaceringen är felaktig så kan du överklaga beslutet.

Överklaga beslut

Byte av skola

Du kan ansöka om att byta skola till en annan kommunal skola när som helst under året. Byte av skola är möjligt om det finns plats.

Om du vill byta till en skola utanför Ekerö kommun men vara folkbokförd i Ekerö kommun så måste du först kontakta skolan och se så att de har plats. Sedan kan du göra en ansökan i vår e-tjänst.

Tänk på!

Om du har plats på fritids så behöver du säga upp den och göra en ansökan om byte. Du kan ansöka om nytt fritidshem när du ansöker om att byta skola.

Om det är kö till den skola jag vill byta till?

Om det inte finns plats på skolan du önskar, så kan du som vårdnadshavare välja att ställa barnet i kö. Kön hanteras av barn- och utbildningsförvaltningen och gäller för varje läsår.

Om eleven inte fått en plats under läsåret, så kan du som vårdnadshavare ställa barnet i kö igen läsåret efter. Samma gäller för en elev som flyttar in i en skolas upptagningsområde eller som vill byta till en skola som inte har en ledig plats.

Om du ska flytta och säga upp din skolplats

Om du ska flytta från Ekerö kommun och folkbokföra ditt barn i en annan kommun så behöver du säga upp skolplats och plats på fritidshem (en månads uppsägningstid på fritidsverksamhet). Det gör du i vår e-tjänst.

Om vårdnadshavare har olika adresser (folkbokföringsadresser) så behöver båda godkänna uppsägningen. Det gör ni i e-tjänsten.

Flytta utomlands eller gå i skola utomlands

Om ni flyttar utomlands och ska vara folkbokförda i det landet så upphör skolplikten. Säg upp platsen genom att följa beskrivningen här ovanför.

Om ni flyttar utomlands under en period men fortfarande kommer att vara folkbokförda i Ekerö kommun så upphör normalt skolplikten efter sex månader eller en termin. Då behöver du ansöka och göra en anmälan till hemkommunen om att ni kommer att vara utomlands en längre tid.

 1. Anmäl varaktig utlandsvistelsePDF
 2. Efter att du anmält och fått besked från oss ska du sedan anmäla utomlandsvistelsen i vår e-tjänst och välja verksamhet: "Uta".

Skolpeng utomlands

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att inte finansiera utbildning utomlands för skolpliktiga elever. Det betyder alltså att man inte kan ”ta med sig skolpengen” för att finansiera sitt barns skolgång.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Läs mer

 1. Här hittar du alla grundskolor i Ekerö kommun.

 2. Grundskola I Ekerö kommun finns 13 grundskolor.

 3. Förskoleklass är en obligatorisk del av grundskola...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?