Barn som sportar på skolgård.

Välja & byta skola

Här hittar du information om att välja och byta skola och fritids i Ekerö kommun.

Alla barn som är folkbokförda i Ekerö kommun har en garanterad plats i en kommunal skola och en plats på fritidshem.

Du kan ansöka om plats på:

 • förskoleklass och grundskola 1-9
 • fritidshem (fritids).

Du väljer och rangordnar tre skolor när du ansöker.

Här kan du också ändra tider för ditt barns fritids, säga upp ditt barns plats och lämna uppgifter om inkomst.

När söker jag skola?

Grundskolan börjar med förskoleklass. Du söker skola det år som barnet fyller sex år.

Om eleven ska byta skola inför årskurs fyra eller sju så behöver ni inte söka plats. Då har eleven en plats på en skola som grundas på upptagningsområde. Det kan du läsa mer om längre ner. Det går att ansöka om att byta skola om eleven vill gå på en annan skola.

Perioden för ansökan brukar pågå i cirka två veckor i månadsskiftet januari-februari. Alla barn i kommunen får en reserverad plats på en kommunal skola.

Den reserverade platsen är ett förslag och grundas på skolans upptagningsområde, alltså:

 • var barnet bor
 • om barnet har syskon på skolan i årskurs F-3.

Du väljer och rangordnar tre skolor när du ansöker. Om du önskar den reserverade skolan så väljer du den som första alternativ.

Den reserverade platsen finns kvar så länge som ditt barn inte fått plats på något av de egna valen.

Vad händer om det inte finns plats på den skola jag har valt?

Om en skola inte har plats för alla som söker, så fördelar vi platserna utifrån Ekerö kommuns grunder för urval. Läs mer om det längre ner.

Nyinflyttad?

Om du ska flytta till Ekerö kommun så ansöker du om skolplats för ditt barn via vår e-tjänst där du väljer och rangordnar tre skolor.

När kan jag ansöka om skolplats?

Du kan ansöka om plats när du har den nya adressen i kommunen.

Om du inte är folkbokförd i kommunen när du ansöker så kan vi behöva begära in hyres- eller köpekontrakt.

Om du vill söka en plats på en skola utanför kommunen

Om du söker en plats på en skola utanför kommunen, oavsett om det är kommunal eller fristående så anger du det vid skolvalet.

Ansökan gör du både hos oss och direkt till den önskade skolan. Ta först kontakt med den skolan för att se att de har plats.

Om du är folkbokförd i en annan kommun

Om barnet är folkbokfört i en annan kommun men vill söka skola i Ekerö kommun så kan du som vårdnadshavare ansöka om plats i vår e-tjänst för att söka skola.

Om det finns platser kvar efter att elever från Ekerö har placerats så kan ditt barn få en plats.

Så här gör vi urval till skolor

Om en skola har fler sökande än det finns platser, så utgår vi från följande rangordning:

 1. barn som har behov av särskilt stöd och därför kan behöva plats på en särskild skola
 2. barn som bor i upptagningsområdet (skolans närliggande område)
 3. relativ närhet. Den elev som förlorar mest på att inte få platsen får förtur
 4. barn som fyller 5 år och ska börja i förskoleplats
 5. barn som är folkbokförda i annan kommun.

Barn som har behov av särskilt stöd i skolan

Det är rektor på skolan som gör bedömningen om särskilt stöd, tillsammans med Centrala elevhälsan.

Byte av skola

Du kan ansöka om att byta skola till en annan kommunal skola när som helst under året. Byte av skola är möjligt om det finns plats.

Om du vill byta till en skola utanför Ekerö kommun men vara folkbokförd i Ekerö kommun så måste du först kontakta skolan och se så att de har plats. Sedan kan du göra en ansökan i vår e-tjänst.

Tänk på!

Om du har plats på fritids så behöver du säga upp den och göra en ansökan om byte. Du kan ansöka om nytt fritidshem när du ansöker om att byta skola.

Om det är kö till den skola jag vill byta till?

Om det inte finns plats på skolan du önskar, så kan du som vårdnadshavare välja att ställa barnet i kö. Kön hanteras av barn- och utbildningsförvaltningen och gäller för varje läsår.

Om eleven inte fått en plats under läsåret, så kan du som vårdnadshavare ställa barnet i kö igen läsåret efter. Samma gäller för en elev som flyttar in i en skolas upptagningsområde eller som vill byta till en skola som inte har en ledig plats.

Om du ska flytta och säga upp din skolplats

Om du ska flytta från Ekerö kommun och folkbokföra ditt barn i en annan kommun så behöver du säga upp skolplats och plats på fritidshem (en månads uppsägningstid på fritidsverksamhet). Det gör du i vår e-tjänst.

Om vårdnadshavare har olika adresser (folkbokföringsadresser) så behöver båda godkänna uppsägningen. Det gör ni i e-tjänsten.

Flytta utomlands eller gå i skola utomlands

Om ni flyttar utomlands och ska vara folkbokförda i det landet så upphör skolplikten. Säg upp platsen genom att följa beskrivningen här ovanför.

Om ni flyttar utomlands under en period men fortfarande kommer att vara folkbokförda i Ekerö kommun så upphör normalt skolplikten efter sex månader eller en termin. Då behöver du ansöka och göra en anmälan till hemkommunen om att ni kommer att vara utomlands en längre tid.

 1. Anmäl varaktig utlandsvistelsePDF
 2. Efter att du anmält och fått besked från oss ska du sedan anmäla utomlandsvistelsen i vår e-tjänst och välja verksamhet: Övrig - Skola utanför Ekerö.

Läs mer

 1. Här hittar du alla grundskolor i Ekerö kommun.

 2. Grundskola I Ekerö kommun finns 13 grundskolor.

 3. Förskoleklass är en obligatorisk del av grundskola...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?