Välja & byta skola

Två barn som skriver i en skrivbok.

Här hittar du information om att söka och byta skola. Alla barn som är folkbokförda i Ekerö kommun har en garanterad plats i en kommunal skola och en plats på fritidshem.

E-tjänster för skola & förskola

I e-tjänsteportalen kan du bland annat, byta skola och söka plats på fritids eller fritidsklubb.

Om du ska flytta från Ekerö kommun

Om du ska flytta och folkbokföra ditt barn i en annan kommun så behöver du anmäla det genom att ansöka om att byta skola till "Skola utanför Ekerö kommun".

Och du, glöm inte att säga upp eventuell plats på fritidshem eller fritidsklubb (en månads uppsägningstid).

Flytta utomlands eller gå i skola utomlands

Om ni flyttar utomlands och ska vara folkbokförda i det landet så upphör skolplikten. Då ska du säga upp din plats.

Om ni flyttar utomlands under en period men fortfarande kommer att vara folkbokförda i Ekerö kommun så upphör normalt skolplikten efter sex månader eller en termin. Då behöver du ansöka och göra en anmälan till hemkommunen om att ni kommer att vara utomlands en längre tid.

 1. Anmäl varaktig (längre) utlandsvistelse Word, 76.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Efter att du anmält och fått besked från oss ska du sedan anmäla utomlandsvistelsen i vår e-tjänst och välja "Skola utanför Ekerö kommun".

Skolpeng utomlands

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att inte finansiera utbildning utomlands för skolpliktiga elever. Det betyder alltså att man inte kan ”ta med sig skolpengen” för att finansiera sitt barns skolgång.

Vanliga frågor om skolvalet

Byte av skola

Du kan ansöka om att byta skola till en annan kommunal skola när som helst under året. Byte av skola är möjligt om det finns plats.

Om du vill byta till en fristående skola eller till en skola i en annan kommun och bo kvar i Ekerö så måste du först kontakta skolan och se så att de har plats. Sedan ansöker du om byte till den nya skolan i kommunens e-tjänst.

Gör så här för att ansöka om byte av skola

Gå in i e-tjänsten och välj Grundskola & grundsärskola. Välj Byte av skola – "ansökan" och klicka på Skolbyte i övre menyraden. Följ sedan instruktionerna och välj önskad skola. Om ni är två vårdnadshavare så måste även den andre vårdnadshavaren gå in för att bekräfta ansökan om byte.

Har du en plats på fritids?

Om du har plats på fritidshem eller fritidsklubb så behöver du säga upp den först och göra en ansökan om byte.

Om det är kö till den skola jag vill byta till?

Om det inte finns plats på skolan du önskar, så kan du som vårdnadshavare välja att ställa barnet i kö. Kön hanteras av kommunens barn- och utbildningsförvaltning och gäller för varje läsår.

Om eleven inte fått en plats under läsåret, så kan du som vårdnadshavare ställa barnet i kö igen kommande läsår. Samma gäller för en elev som flyttar in i en skolas upptagningsområde eller en elev som vill byta till en skola som inte har en ledig plats.

Perioden för att ansöka om skola är cirka två veckor under januari-februari varje år.

Du söker skola det år barnet fyller 6 år och ska börja i förskoleklass. Båda vårdnadshavarna behöver logga in. Den första vårdnadshavaren gör valet och den andra loggar in och bekräftar valet.

Plats på fritidshem eller fritidsklubb

Om du också vill ha en plats på fritidshem eller fritidsklubb så ansöker du om det så snart du fått plats på en skola.

När det närmar sig skolval lägger vi upp upptagningsområdet för de olika skolorna här. Upptagningsområden kan ändras inför varje år. Du kan också se dem i Ekerökartan, där kan du zooma in för att tydligare se gränserna.

Ekerökartan - skolområde 2022/2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad roligt!

Om du är nyinflyttad så ansöker du om skolplats för ditt barn via vår e-tjänst. Du kan ansöka och rangordna tre skolor.

Flytta till Ekerö kommun och vara med i skolvalet?

Om ni flyttar till kommunen och vill vara med i skolvalet så behöver vi få in ett underlag som styrker att ni flyttar hit. Det kan vara ett köpekontrakt eller ett hyreskontrakt.

Skicka e-post till oss - innan 13 januari!

Skicka e-post till buf@ekero.se för att meddela att ni vill vara med i skolvalet. När vi fått in underlag som styrker att ni flyttar hit så blir ni inbjudna till skolvalet.

Efter 13 januari?

Om ni flyttar till kommunen och inte anmäler er till skolvalet innan den 13 januari 2022 så kan ni inte vara med i skolvalet 31 januari - 13 februari.

Vad gör vi då?

Om ni inte har anmält er innan den 13 januari så behöver ni göra en ansökan om inflyttning i e-tjänsten för ansökan. Då blir barnet erbjuden en plats efter att alla elever i skolvalet fått en skolplacering.

Ni kan inte göra en ansökan om inflyttning i e-tjänsten när skolvalet pågår (31 januari - 13 februari). Skicka då istället e-post till buf@ekero.se för att anmäla att ni flyttar hit.

Om skolorna ni valt är fulla så kommer barnet att erbjudas en plats på närmaste skola där det finns plats.

Om du söker en plats på en skola utanför kommunen, oavsett om det är kommunal eller fristående, så ska du meddela det vid skolvalet.

Ansökan gör du både hos oss och direkt till den önskade skolan. Ta först kontakt med den skolan för att se att de har plats.

Om barnet är folkbokfört i en annan kommun men vill söka skola i Ekerö kommun så kan du som vårdnadshavare ansöka om plats i vår e-tjänst för att söka skola.

Om det finns platser kvar efter att elever från Ekerö har placerats så kan ditt barn få en plats.

Om du har barn med behov av särskilt stöd ska du ta upp det med rektorn på förskolan. Hen tar i sin tur ärendet vidare till rektorn vid den skolan som skulle vara aktuell (Ekebyhov eller Närlunda skola) som gör bedömningen om särskilt stöd tillsammans med Centrala elevhälsan.

Särskilt stöd, Centrala elevhälsan

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Mer information inom området

 1. Två ungdomar som kramar varandra.

  Här hittar du alla grundskolor i Ekerö kommun.

 2. Två barn som skriver i en skrivbok.

  Alla barn i Sverige har rätt att gå i skola.

 3. Två barn som håller upp en skylt med texten affär mot en vägg.

  I Ekerö kommun finns 14 grundskolor. Här hittar du...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?