Barn som sportar på skolgård.

Välja & byta skola

Här hittar du information om att söka och byta skola och fritids.

Alla barn som är folkbokförda i Ekerö kommun har en garanterad plats i en kommunal skola och en plats på fritidshem. Här kan du söka skola och fritids, här kan du också ändra tider för ditt barns fritids, säga upp ditt barns plats och lämna uppgifter om inkomst.

Snart dags för skolval 2021!

Den 1-14 februari är det dags att ansöka om plats inför höstterminen 2021 för dig som har barn som ska börja i förskoleklass.

Ansök om skola & fritidslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med 1 februari så loggar du in med BankID. Klicka på "Skolval" och välj "Nytt skolval" för ditt barn. Nu går du igenom fem steg.

 1. Sök skola. Välj årskurs och period. Välj förskoleklass och läsåret efter förskoleklass.
 2. Välj skola. Välj 1-3 skolor. Om barnet fått plats på en skola utanför Ekerö kommun så väljer du "Skola utanför Ekerö kommun"
 3. Skolvalsuppgifter. Här kan du ange modersmål om du talar annat språk än svenska. Här kan du också rangordna dina alternativ. Det val du helst önskar är plats 1.

  Ska du flytta hit? Läs mer under "Ska du flytta till Ekerö kommun" längre ner.

  Ska barnet gå på skola utanför kommunen? Ange vilket skola utanför kommunen som barnet fått plats på.
 4. Kontaktuppgifter. Se till du anger rätt telefonnummer och e-post eftersom du får får svar av oss via SMS och e-post.
 5. Bekräfta. Sedan bekräftar du skolvalet.

Snyggt! Nu är du klar. Barn- och utbildningsförvaltningen tar hand om din ansökan. Läs mer om skolvalet längre ner.

Om skolvalet

Perioden för att ansöka om skola är 1- 14 februari 2021.

Du söker skola det år barnet fyller 6 år och ska börja i förskoleklass. Båda vårdnadshavarna behöver logga in. Den första vårdnadshavaren gör valet och den andra loggar in och bekräftar valet.

Plats på fritids

Om du också vill ha en plats på fritidshem så ansöker du om det så snart du fått plats på en skola.

Om eleven ska byta skola inför årskurs fyra eller sju så behöver ni inte söka plats. Då har eleven en plats på en skola som vi grundar på upptagningsområde.

 • Elever på Skå skola som ska börja åk 4 får en plats reserverad på Stenhamra skola.
 • Elever på Färentuna och Stenhamra skolor som ska börja åk 7 får en plats reserverad på Uppgårdsskolan.
 • Elever på Munsö får en plats reserverad på Sundby skola.
 • Elever på övriga F-6 skolor får en plats reserverad på Tappström.

Det går att ansöka om att byta skola om eleven vill gå på en annan skola. Läs mer om att byta skola längre ner.

Skolorna brukar ha informationstillfällen veckorna innan ansökningsperioden startar. Det här året kommer vi tyvärr inte att kunna genomföra de träffarna. Varje grundskola har istället förberett en presentation som du kan se här under.

Snart kommer alla skolor att ha en kort presentation. Vi jobbar på det!

Kika in på skolans sida så länge.

Adelsö och Munsö

Munsö skola, F-2

Presentation av skolanPowerpoint

Munsö skolas sidaöppnas i nytt fönster

Ekerö tätort

Birkaskolan, F-9 (fristående)

Birkaskolans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekebyhovskolan, F-6

Presentation av skolan (kommer snart)

Ekebyhovsskolans sidaöppnas i nytt fönster

Närlundaskolan, F-6

Presentation av skolan (kommer snart)

Närlundaskolans sida

Sanduddens skola, F-6

Presentation av skolanPowerpoint

Sanduddens skolas sidaöppnas i nytt fönster

Tappströmskolan, 7-9

Presentation av skolan (kommer snart)

Tappströmsskolans sidaöppnas i nytt fönster

Träkvistaskolan, F-9

Presentation av skolan (kommer snart)

Träkvistaskolans sidaöppnas i nytt fönster

Färentuna

Färentuna skola, F-6

Presentation av skolan (kommer snart)

Färentuna skolas sidaöppnas i nytt fönster

Lovö

Drottningholmskolan, F-9 (fristående)

Drottningholmsskolans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skå

Skå skola, F-3

Presentation av skolan (kommer snart)

Skå skolas sidaöppnas i nytt fönster

Stenhamra och Svartsjö

Stenhamraskolan, F-6

Presentation av skolan (kommer snart)

Stenhamraskolans sidaöppnas i nytt fönster

Uppgårdskolan, 7-9

Presentation av skolan (kommer snart)

Uppgårdsskolans sidaöppnas i nytt fönster

Sundby

Sundby skola

Presentation av skolan (kommer snart)

Sundby skolas sidaöppnas i nytt fönster


Du väljer och rangordnar tre skolor när du ansöker. Läs också under nästa fråga för att få mer information om den reserverade platsen på en kommunal skola.

Alla barn i kommunen får en reserverad plats på en kommunal skola.

Den reserverade platsen är ett förslag som vi grundar på skolans upptagningsområde, alltså:

 • var barnet bor
 • om barnet har syskon på skolan i årskurs F-3.

Du väljer och rangordnar tre skolor när du ansöker. Om du vill ha den reserverade skolan så väljer du den som första alternativ.

Den reserverade platsen är inte förvald när du loggar in. Den reserverade platsen bestäms utifrån folkbokföringsadress och vilket skolupptagningsområde barnet tillhör. Platsen finns kvar så länge som ditt barn inte fått plats på något av de egna valen.

Karta över skolupptagningsområde

Här kan du se karta över skolupptagningsområden (länk kommer inom kort)

Syskon i årskurs 1-3?

Om barnet som ska börja förskoleklass har syskon i årskurs 1 - 3 (under 2021) på en kommunal skola (i Ekerö kommun) så är det på den skolan som barnet får en reserverad plats.

Riktlinjer skolansökanPDF

Om en skola har fler sökande än det finns platser, så utgår vi från följande rangordning:

 1. Barn som har behov av särskilt stöd och därför kan behöva plats på en särskild skola.
 2. Barn som har syskon i årskurs F-3.
 3. Barn som bor i upptagningsområdet. Skolans närliggande område.
 4. Relativ närhet. Den elev som förlorar mest på att inte få platsen får förtur.
 5. Barn som fyller 5 år och ska börja i förskoleplats.
 6. Barn som är folkbokförda i annan kommun.

Riktlinjer skolansökanPDF

Om en skola inte har plats för alla som söker, så fördelar vi platserna utifrån Ekerö kommuns grunder för urval. Om du inte har fått den plats som du önskat kan du ansöka om byte. Om en plats blir ledig så går vi efter grunderna för urval. Läs mer om det här ovanför.

Riktlinjer skolansökanPDF

Om du tycker att skolplaceringen är felaktig så kan du överklaga beslutet.

Överklaga beslut

Om du inte gör en ansökan så kommer vi att erbjuda en plats på din reserverade kommunala skola. Läs mer under reserverad plats & upptagningsområde.

Kommunen står inte för extra kostnader för skolskjuts om vårdnadshavare har valt en annan skola än den reserverade.

Skolskjuts

Vad roligt!

Om du är nyinflyttad så ansöker du om skolplats för ditt barn via vår e-tjänst. Du kan ansöka och rangordna tre skolor.

Flytta till Ekerö kommun och vara med i skolvalet?

Om ni flyttar till kommunen och vill vara med i skolvalet så behöver vi få in ett underlag som styrker att ni flyttar hit. Det kan vara ett köpekontrakt eller ett hyreskontrakt.

Skicka e-post till oss - innan 20 januari!

Skicka e-post till buf@ekero.se för att meddela att ni vill vara med i skolvalet. När vi fått in underlagen som styrker att ni flyttar hit så blir ni inbjudna till skolvalet.

Om ni flyttar till kommunen och inte anmäler er till skolvalet innan den 20 januari 2021 så kan ni inte vara med i skolvalet 1- 14 februari.

Vad gör vi då?

Om ni inte har anmält er innan den 20 januari så behöver ni göra en inflyttsansökan i e-tjänsten för ansökan. Då blir barnet erbjuden en plats efter att alla elever i skolvalet fått en skolplacering.

Ni kan inte göra en inflyttsansökan i e-tjänsten när skolvalet pågår (1-14 februari). Skicka då istället e-post till buf@ekero.se för att anmäla att ni flyttar hit.

Om skolorna som ni har valt är fulla så kommer barnet att erbjudas en plats på närmaste skola där det finns plats.

Om du söker en plats på en skola utanför kommunen, oavsett om det är kommunal eller fristående så ska du meddela det vid skolvalet.

Ansökan gör du både hos oss och direkt till den önskade skolan. Ta först kontakt med den skolan för att se att de har plats.

Om barnet är folkbokfört i en annan kommun men vill söka skola i Ekerö kommun så kan du som vårdnadshavare ansöka om plats i vår e-tjänst för att söka skola.

Om det finns platser kvar efter att elever från Ekerö har placerats så kan ditt barn få en plats.

Det är rektor på skolan som gör bedömningen om särskilt stöd, tillsammans med Centrala elevhälsan.

Särskilt stöd, Centrala elevhälsan

Vi skickar ut besked om plats i mitten av april. Du får beskedet på SMS eller e-post. Tänk på att ha rätt kontaktuppgifter i din ansökan.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08-124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Byte av skola

Du kan ansöka om att byta skola till en annan kommunal skola när som helst under året. Byte av skola är möjligt om det finns plats.

Om du vill byta till en skola utanför Ekerö kommun men vara folkbokförd i Ekerö kommun så måste du först kontakta skolan och se så att de har plats. Sedan kan du göra en ansökan i vår e-tjänst.

Tänk på!

Om du har plats på fritids så behöver du säga upp den och göra en ansökan om byte. Du kan ansöka om nytt fritidshem när du ansöker om att byta skola.

Om det är kö till den skola jag vill byta till?

Om det inte finns plats på skolan du önskar, så kan du som vårdnadshavare välja att ställa barnet i kö. Kön hanteras av barn- och utbildningsförvaltningen och gäller för varje läsår.

Om eleven inte fått en plats under läsåret, så kan du som vårdnadshavare ställa barnet i kö igen läsåret efter. Samma gäller för en elev som flyttar in i en skolas upptagningsområde eller som vill byta till en skola som inte har en ledig plats.

Om du ska flytta och säga upp din skolplats

Om du ska flytta från Ekerö kommun och folkbokföra ditt barn i en annan kommun så behöver du säga upp skolplats och plats på fritidshem (en månads uppsägningstid på fritidsverksamhet). Det gör du i vår e-tjänst.

Om vårdnadshavare har olika adresser (folkbokföringsadresser) så behöver båda godkänna uppsägningen. Det gör ni i e-tjänsten.

Flytta utomlands eller gå i skola utomlands

Om ni flyttar utomlands och ska vara folkbokförda i det landet så upphör skolplikten. Säg upp platsen genom att följa beskrivningen här ovanför.

Om ni flyttar utomlands under en period men fortfarande kommer att vara folkbokförda i Ekerö kommun så upphör normalt skolplikten efter sex månader eller en termin. Då behöver du ansöka och göra en anmälan till hemkommunen om att ni kommer att vara utomlands en längre tid.

 1. Anmäl varaktig utlandsvistelsePDF
 2. Efter att du anmält och fått besked från oss ska du sedan anmäla utomlandsvistelsen i vår e-tjänst och välja verksamhet: Övrig - Skola utanför Ekerö.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08-124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Läs mer

 1. Här hittar du alla grundskolor i Ekerö kommun.

 2. Grundskola I Ekerö kommun finns 13 grundskolor.

 3. Förskoleklass är en obligatorisk del av grundskola...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?