Två vuxna som håller ett barn i handen.

Kostnader & avgifter för förskola & skola

Här finns information om de olika avgifterna inom området förskola och skola. Läs mer under varje område nedan.

Välj lämplig rubrik nedan:

Vi använder maxtaxa inom förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Det innebär att det finns en övre gräns för avgiften. Hushållets inkomst måste registreras, se nedan. Om den gemensamma månadsinkomsten uppgår till minst 50 340 kr betalar ni maxtaxa. Om ni har en lägre inkomst betalar ni en viss procent av hushållets inkomst, se nedan.

Barn i förskola

Procent av hushållets ekonomi

Maxavgift

Yngsta barnet

3%

1 510 kronor i månaden

Näst yngsta barnet

2%

1 007 kronor i månaden

Nästkommande barn

1%

503 kronor i månaden

Från det fjärde barnet

0%

0 kronor i månaden


Rabatten för syskon gäller både inom kommunal och fristående verksamhet. Yngsta barnet räknas alltid som nummer 1 och endast de barn som deltar i avgiftsbelagd verksamhet räknas. Bara barn som är folkbokförda på samma adress kan använda syskonrabatten.

Vill du läsa mer om taxor och avgifter kan du göra det härPDF

För barn mellan 3–5 år sänks avgiften med 30% från den 1 augusti det år då barnet fyller 3 år till och med den 31 juli det år då barnet börjar i förskoleklass. Det beror på en lag som ger dessa barn rätt till avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per år (tre timmar per dag).

Anmäl familjens inkomsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg betalas 12 månader om året.

Avgifter fritidshem

Verksamheten inom fritidshem styrs av olika bestämmelser, lagar och regler. Vissa av dessa har beslutats av riksdagen och andra av kommunen.

Kommunens riktlinjer för fritidshem och fritidsklubbar hittar du härPDF

Vi använder maxtaxa inom fritidshem. Det innebär att det finns en övre gräns för avgiften. Hushåll som har en gemensam månadsinkomst på minst 50 340 kr betalar maxtaxa. Om ni har en lägre inkomst betalar ni en viss procent av hushållets inkomst, se nedan.

Barn i fritidshem

Procent av hushållets ekonomi

Maxavgift:

Yngsta barnet

2%

1 007 kronor i månaden

Näst yngsta barnet

1%

503 kronor i månaden

Nästkommande barn

1%

503 kronor i månaden

Från det fjärde barnet

0%

0 kronor i månaden


Rabatten för syskon gäller både inom kommunal och fristående verksamhet. Endast de barn som deltar i avgiftsbelagd verksamhet räknas. Bara barn som är folkbokförda på samma adress kan använda syskonrabatten.

Vill du läsa mer om taxor och avgifter kan du göra det härPDF

Anmäl familjens inkomster i självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter fritidsklubb

Avgiften för fritidsklubb är 400 kr per termin, fakturan går ut i april och november. De har dessutom rätt att ta ut en självkostnadsavgift för mellanmål och lunch som betalas direkt till fritidsklubben. Du anmäler och säger upp ditt barn i vår e-tjänst. Tänk på att det är en månads uppsägningstid.

Anmäl eller säg upp ditt barns plats på fritidsklubblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prövning NTI kostar 500 kr men är gratis för dig som fått betyget F från vuxenutbildningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?